Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 83 zł za materiały. Dla drugiej i kolejnych osób cena za udział w szkoleniu wynosi 200 zł i 83 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-06 10:00 Koniec: 2013-03-06 14:30
Adres: Toruń, Hotel Filmar ul. Grudziądzka 45
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

Zapisy zakończone

VAT – 1 kwietnia 2013 r. – przebudowa techniczna podatku od towarów i usług

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo

W dniu 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie kolejny obszerny pakiet zmian w podatku od towarów i usług, które reguluje nowelizacja ustawy o tym podatku. Ustawa ta wprowadza również zmiany, których datą wejścia w życie jest 1 stycznia przyszłego roku. Jest to najgłębsza w historii tego podatku przebudowa, dotycząca zasad dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku. Zmieniają się setki szczegółów.

Oto szczegółowy program seminarium:

1. Rozszerzenie zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy).

2. Likwidacja „odwrotnego obciążenia” i faktur netto wystawianych przez podatników mających wyłącznie rejestrację na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 ustawy).

3. Zmiana koncepcji rozliczenia eksportu towarów, w tym nowe zasady dokumentowania wywozu towarów poza terytorium UE.

4. Zmiana sposobu dokumentowania WDT dla potrzeb stawki 0%.

5. Dokumentowanie WNT: jak fakturować te czynności, gdy nie wybierzemy stosowania faktur wewnętrznych w 2013 roku?

6. Zmiana koncepcji rozliczania podatku naliczonego (art. 86 i 87 ustawy): okres, sposób, dokumentowanie, termin.

7. Zmiana w zasadach obowiązkowej korekty podatku naliczonego (art. 90 i 91 ustawy).

8. Ważne zmiany w zakresie stosowania stawek obniżonych (załączniki do ustawy).

9. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K – różnice w sposobie wypełniania.

10. Nowa deklaracja VAT-ZD: kiedy składamy?

11. Czy możemy przyjąć do rejestru zakupu fakturę VAT wystawioną po dniu 31 grudnia 2012 r.?

12. Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

13. Prawo do żądania korekt faktur i zwrotu pieniędzy od leasingodawcy – wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C 224/11).Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Uwaga: 
Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej Wzorcowy Uniwersalny Regulamin Fakturowy, mogący być podstawą opracowania własnych Regulaminów Fakturowych. 


Szkolenie prowadzi:
Witold Modzelewski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 21 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 16 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 11 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 31 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lutego 2013 r.

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

  • najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
  • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
  • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.