Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-07-18 10:00 Koniec: 2013-07-18 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. – dla praktyków

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Pojawiają się problemy w zakresie kwestionowania zwolnień od podatku części działalności socjalnej oraz wydatków pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zwłaszcza w formach edukacyjnych). Nawet rozliczanie podroży służbowych staje się ryzykiem obciążającym zakłady pracy jako płatników. Te i nie tylko te zagadnienia zostaną omówione w toku seminarium. Od 17 czerwca 2013 obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego, które mają również wpływ na rozliczanie wynagrodzeń.

1. Identyfikacja przychodów ze stosunku pracy (umowy – zlecenia i o dzieło, z jednoosobowym zarządem) – planowane istotne zmiany na rok 2013 dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o dzieło.

2. Typy przychodów ze stosunku pracy ( przychody związane ze stosunkiem pracy, świadczenia nieodpłatne – w tym abonamenty medyczne i imprezy integracyjne, preferencyjna pożyczka, napiwki, korzystanie przez pracownika z majątku firmy).

3. Data osiągnięcia przychodu.

4. Przychody zwolnione od podatku, w tym: ekwiwalenty, odszkodowania, świadczenia z ZFŚS - dopłaty do wypoczynku, szkolenia, zaproszenia do udziału w imprezie integracyjnej – (kontrowersyjny wyrok NSA z 2012 r.), zakwaterowanie, ubezpieczenie przez pracodawcę, dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy, bhp); podróże służbowe – w tym projektowane zmiany na 2012 r.

5. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. w sprawie pakietów medycznych.

  • Świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – kiedy są przychodem?6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy ( praca w części twórcza – istotne projektowane zmiany od 2013 r., zasiłek chorobowy, macierzyński, koszty członków zarządu – rad nadzorczych, dojazd do pracy).

7. Pracodawca jako płatnik ( odpowiedzialność z tytułu zaliczki, pensje w obcej walucie, niepodjęcie wynagrodzenia, PIT-4R, PIT 11/8B, PIT-2).

8. Przychody byłych pracowników ( z tytułu stosunku pracy): (świadczenia na rzecz rencistów –emerytów, zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika).

9. Planowane istotne zmiany od 2013 r. – w tym:

  • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  • projektowana likwidacja ulgi na Internet – od 2013 r.
  • projektowana zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci.


10. Zasiłek macierzyński, w tym m.in.: z umowy zlecenia, w przypadku wielu umów o pracę, omówienie niektórych zagadnień w zakresie zasiłku macierzyńskiego.

11. Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich.

Szkolenie prowadzi:
Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.