Płatności:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-08 10:00 Koniec: 2013-03-08 15:00
Adres: Olsztyn, hotel „Villa Palace”, ul. Żołnierska 4
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Dział szkoleń w Warszawie)

Zapisy zakończone

Podatek VAT w 2013 r. – zmiany od dnia 1 stycznia 2013 i od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Dział szkoleń w Warszawie)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

W styczniu 2013 r. istotnie zmieniły się zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Nowe przepisy dotyczące nieuregulowanych faktur powodują, że już w deklaracji za styczeń podatnicy mogą być zobowiązani do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, jeżeli nie uregulowali w terminie faktur z 2012 r. Nowelizacja wprowadza również zmienione zasady rozliczania podatku naliczonego metodą kasową, a także zasady wykonywania odliczenia przez takich podatników. Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące fakturowania, a także wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych. 
Celem seminarium jest przede wszystkim zaprezentowania zamian w podatku istotnych dla prawidłowego rozliczania i dokumentowania w pierwszych miesiącach 2013 r., a także omówienie zmian wchodzących w życie od dnia 1 kwietnia 2013 r.  


I. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. 

1. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności:
- korekta podatku należnego przez wierzyciela: przesłanki, terminy, nowe formularze,
- obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużnika 

 • jak uchronić się przed obowiązkiem korekty podatku naliczonego,
 • w jaki sposób wykonać korektę,
 • sankcje za uchybienie obowiązkowi korekty,

- kiedy faktury wystawione lub otrzymane przed dniem 1 stycznia 2013 r. podlegają korekcie na nowych zasadach?

2. Nowy kasowy obowiązek podatkowy – podatek należny w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymuje zapłatę za usługę lub towar:
- kto może rozliczać podatek należny metodą kasową – dla kogo metoda kasowa może być korzystnym rozwiązaniem?
- zasady rozliczania podatku metodą kasową z tytułu sprzedaży na rzecz:

 • podatników VAT czynnych,
 • pozostałych kontrahentów,

- wymogi formalne i rejestracyjne związane z korzystaniem z metody kasowej, 
- szczególne wymogi dotyczące fakturowania w metodzie kasowej. 
- odliczanie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez małego podatnika.

3. Nowe wzory deklaracji podatkowych:
- do kiedy można stosować stare wzory deklaracji VAT, 
- kiedy obowiązkowo należy złożyć nowy wzór deklaracji VAT.

4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
- obowiązek podatkowy w WDT - brak opodatkowania i fakturowania zaliczek w dostawie wewnątrzwspólnotowej,
- nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w WNT 

 • brak obowiązku podatkowego w przypadku zapłacenia zaliczki na poczet dostawy
 • jak rozliczyć faktury, na podstawie których podatnik płaci zaliczkę


5. Fakturowanie od dnia 1 stycznia 2013 r. 
- kto może wystawiać faktury (faktury podatników VAT zwolnionych, faktury wystawiane przez nabywcę, faktury wystawiane przez osoby trzecie),
- oznaczanie faktur (VAT, oryginał/kopia), numeracja, wymogi dodatkowe w procedurach szczególnych,
- treść faktury: oznaczenie stron czynności, momentu wykonania czynności, 
- faktury uproszczone – kiedy można je stosować?
- terminy wystawiania faktur:

 • faktury sprzedaży pełne i uproszczone,
 • faktury zbiorcze na odrębne czynności – nowy typ faktury,
 • faktury WDT oraz na świadczenie usług opodatkowanych w innym kraju UE i poza UE – nowy termin fakturowania,
 • faktury dla konsumentów,

- likwidacja faktur wewnętrznych – jak dokumentować WNT, import usług, czynności nieodpłatne?
- zasady fakturowania czynności wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. – regulacje przejściowe.

6. Postać faktury – faktury papierowe i elektroniczne.
- określenie sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur – czy podatnik potrzebuje wewnętrznego regulaminu?,
- kontrola biznesowa ustanawiająca wiarygodną ścieżkę audytu między czynnością i fakturą jako nowy obowiązek związany z każdą formą fakturowania,
- kiedy można stosować faktury elektroniczne:

 • domniemana zgoda odbiorcy,
 • techniczne aspekty wymiany faktur,
 • faktury otrzymywane i udostępniane – moment otrzymania i odliczenia podatku naliczonego.II. Zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r.     

1. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych:

 • dostawa towarów wytworzonych,
 • części składowych towaru, nawet gdy towar nie jest opodatkowany,
 • prezenty małej wartości,
 • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy od dnia 1 stycznia 2013 r. wystąpi podatek należny,
 • nowa definicja próbki – jak właściwie dokumentować przekazanie próbek.


2. Nowe zasady rozliczania nabycia towarów od podatników, którzy mają w Polsce tylko rejestrację dla krajowego podatku.

3. Nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych.

4. Nowa definicja eksportu towarów:

 • jak rozliczyć dostawę towarów, gdy procedura celna jest otwierana w innym kraju UE,
 • nowe zasady dokumentowania wywozu towaru


5. Dyskusja i pytania.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,