Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 83  za materiały. Dla drugiej i kolejnych osób cena za udział w szkoleniu wynosi 200 zł oraz 83 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-05-28 10:00 Koniec: 2013-05-28 14:30
Adres: Kalisz, Hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

Zapisy zakończone

Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, nowe paragony fiskalne, zmiany zasad ewidencjonowania i dokumentowania VAT – maj 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Wielkopolski)

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Od kwietnia br. ulegają zasadniczym zmianom dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług. Jest to wynikiem zarówno zmian ustawowych, jak i nowych aktów wykonawczych, w tym zwłaszcza dotyczących prowadzenia ewidencji sprzedaży. Mogą również ulec podwyższeniu stawki podatku w związku z komunikatem Ministra Finansów publikowanym do dnia 31 maja 2013 r. Trwają również prace nad kolejną nowelizacją ustawy, wprowadzającą odpowiedzialność podatników będących nabywcami niektórych towarów za zaległości podatkowe ich dostawców.

1. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.: kiedy można zastosować „najstarsze” deklaracje obowiązujące w zeszłym roku?

2. Zmiany w ewidencjonowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego obowiązujące w rozliczeniach od kwietnia 2013 r.:

  • nowa treść ewidencji sprzedaży nieuwzględnionych w kasach fiskalnych,
  • jak dokumentować czynności, które do końca zeszłego roku były dokumentowane fakturami wewnętrznymi?
  • rejestry pomocnicze dla potrzeb czynności nieodpłatnych,
  • nowe dokumenty niezbędna dla zastosowania stawki 0% (eksport, WDT).


3. Rozszerzenie zakresu opodatkowania dostarczenia majątku, zwłaszcza samochodów osobowych, w przypadku odliczenia od części składowych tego pojazdu.

4. Likwidacja kopii faktur podatkowych jako dowodu prawa do odliczenia.

5. Kiedy paragon fiskalny staje się fakturą VAT?

6. Zaewidencjonowanie podatku należnego w przypadku odwrotnego obciążenia jako przesłanka powstania prawa do odliczenia.

7. Czy z dniem 1 lipca 2013 r. zostaną podwyższone stawki podatku do 23%, 9% i 6%?

8. Odpowiedzialność podatników będących nabywcami niektórych towarów za zaległości podatkowe z tytułu VAT- 1 lipca 2013 r.

9. Najnowsze zmiany w zasadach fakturowania – „nowelizacja nowelizacji” przepisów fakturowych.

10. Jak dokumentować podatek naliczony, aby uniknąć represyjnych kontroli skarbowych?

11. Pozostałe zmiany wynikające z najnowszych nowelizacji przepisów podatkowych.Uwaga: 
Uczestnicy seminarium w bogatych materiałach szkoleniowych otrzymają również „ściągawkę deklaracyjną” uwzględniającą najnowsze wersje deklaracji, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowychSzkolenie prowadzi:
Witold Modzelewski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 21 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 16 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 11 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 31 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 maja 2013 r.


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

  • najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
  • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
  • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.