Zwrot wydatków na kasę fiskalną. Komu przysługuje i jak...
KS
http://sxc.hu/
inFakt

Zwrot wydatków na kasę fiskalną. Komu przysługuje i jak uzyskać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Trzeba tylko uważać, by nie pojawiła się konieczność oddania jej państwu.

Kasa fiskalna jest niezbędna u każdego przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych (konsumentów) lub rolników ryczałtowych i nie spełnia kryteriów do zwolnienia z kasy. Zwolnienia opierają się albo na rodzaju sprzedaży, albo na sposobie płatności i dokumentowaniu sprzedaży, albo na kwocie obrotu na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym.

Gdy jednak kasa fiskalna staje się niezbędna, warto pamiętać o wspomnianej uldze na jej zakup. Komu ona przysługuje?

Zwrot tylko przy pierwszym obowiązku zakupu kasy fiskalnej

Każda firma, u której pojawi się obowiązek instalacji kasy fiskalnej może liczyć na zwrot w związku z takim zakupem, przy czym może go uzyskać tylko, gdy ten obowiązek pojawi się pierwszy raz. W tym momencie może uzyskać tyle zwrotów, ile musi zakupić kas, aby obsłużyć wszystkich klientów (czyli może to być więcej, niż jeden zwrot).

Nie można otrzymać zwrotu przy zakupie kolejnych urządzeń w późniejszym terminie (np. otwierając później kolejne oddziały) lub wymieniając kasy na nowe. Ponadto, zwrot nie jest też możliwy, jeżeli przedsiębiorca prowadził kiedyś działalność gospodarczą, w której ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej, a następnie zamknął tę firmę i po pewnym czasie otworzył ją ponownie.

Oczywiście, zwrot nie następuje automatycznie. Aby go uzyskać, trzeba spełnić następujące warunki:

 1. przed rozpoczęciem sprzedaży wymagającej kasy fiskalnej zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia stosowania kasy, liczbie kas i miejscu ich użytkowania (nie ma urzędowego formularza, ale wymagana jest forma pisemna),
 2. być właścicielem kasy z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić) i posiadać dowód zapłaty,
 3. w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania kasy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy na właściwym formularzu.
   

Niespełnianie tych warunków może skutkować koniecznością oddania państwu ulgi. Ta kwestia opisana jest na końcu tego artykułu.

Wysokość zwrotu i sposób jego uzyskania

W ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej można odzyskać 90% wartości kasy netto, jednak nie więcej niż 700 złotych.

Podatnicy VAT mogą uzyskać zwrot związany z zakupem kasy za pomocą deklaracji VAT. Firmy, które wykazują VAT do zapłaty (należny), odejmują zwrot za kasę od podatku do zapłaty. Przy czym w danym okresie nie można odjąć więcej, niż wynosi VAT należny. Wtedy pozostałą część z kwoty ulgi na kasę przenosi się na kolejny okres dotąd, aż zostanie w całości odliczona.

Natomiast firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty (należnego) mogą wnioskować o zwrot wspomnianej ulgi, przy czym nie jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym można uzyskać maksymalnie:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 175 zł – rozliczenie miesięczne,
 • 50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 350 zł – rozliczenie kwartalne.


Tutaj warto pamiętać, że nie można w jednym okresie zarówno zmniejszyć VAT-u należnego, jak i wnioskować o wypłatę jednej z powyższych kwot. Można wykonać tylko jedną z tych czynności, w zależności od tego, czy w danym okresie pojawił się VAT należny, czy nie.

Firmy zwolnione z VAT mają nieco prostszą i szybszą drogę do uzyskania zwrotu. W tym celu muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
 • dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
 • oryginał faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
 • numer rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze.


Zwrot jest dokonywany na wskazany rachunek bankowy w terminie 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli przedmiotem działalności jest przewóz osób i towarów taksówkami (dla którego kasa fiskalna jest obowiązkowa) do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa legalizacji taksometru oraz numery licencji na przewóz i rejestracyjny pojazdu, w którym zainstalowana jest kasa.

Zwrot w związku zakupem kasy fiskalnej a koszty i odliczenie VAT

Oczywiście, kwestia uzyskania zwrotu zapewne nie wyczerpuje tematu. Przedsiębiorcy zapewne zadają sobie jeszcze przynajmniej takie trzy pytania:

 • Czy wspomniany zwrot 700 zł to przychód?


Nie. Dzieje się tak dlatego, że ulga powstaje na gruncie VAT i nie ma związku z podatkiem dochodowym.

 • Czy zakup kasy fiskalnej może stanowić koszt uzyskania przychodu?


Tak. Całą kwotę netto z faktury na zakup kasy fiskalnej można „wrzucić w koszty”. Kwestia prawa do zwrotu nie ma znaczenia. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu kasy fiskalnej o wartości powyżej 3500 złotych należy ją wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

Czy VAT związany z zakupem kasy fiskalnej można odliczyć?


Tak. Z powyższego opisu wynika, że można wnioskować o zwrot stanowiący maksymalnie 90% kwoty netto. VAT związany z zakupem można odliczać na standardowych zasadach. Firmy zwolnione z VAT nie odliczają VAT-u, ale może on dla nich stanowić koszt uzyskania przychodu (inaczej mówiąc, rozliczają koszt zakupu kasy w kwocie brutto).

Kiedy trzeba zwrócić otrzymaną ulgę

Niestety, zwrot związany z zakupem kasy fiskalnej niekiedy trzeba oddać państwu. Warto dopełnić starań, by taka konieczność się nie pojawiła. Od czego ona zależy?

Kwotę zwrotu trzeba oddać państwu, jeżeli przedsiębiorca w okresie 3 lat od rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej:

 • zaprzestał działalności,
 • dokonał odliczenia, mimo że nie spełniał warunków do jego otrzymania.


Do tego drugiego warunku zalicza się także sytuacja, w której przedsiębiorca nie dopełnia obowiązku dokonania przeglądu technicznego kasy. Oprócz tego, jeśli kasę fiskalną stosuje spółka, to oddanie kwoty ulgi jest konieczne, gdy we wspomnianym 3-letnim okresie ogłosi ona upadłość, zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie sprzedana.

Zwrotu dokonuje się na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 • do 25 dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym zaistniały powyższe okoliczności,
 • do końca miesiąca po miesiącu, w którym powstały powyższe okoliczności dla przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub wykonują czynności zwolnione.


Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy inFakt

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych