Zwrot kosztów miejsca parkingowego stanowi przychód...
http://sxc.hu/
Tax Care

Zwrot kosztów miejsca parkingowego stanowi przychód podlegający podatkowi

Po raz kolejny organy skarbowe powołują się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku przy udzielaniu wykładni prawa podatkowego. Tym razem jednak z negatywnym skutkiem dla pracowników.


Czy to aby na pewno opodatkowane?


Do izby skarbowej zwrócili się przedstawiciele firmy. Pytanie dotyczyło tego, jak z punktu widzenia podatkowego potraktować środki, jakie firma wydaje na opłacenie miejsc parkingowych dla swoich pracowników (a dokładnie środki, które stanowią zwrot wydatków na opłatę za parkowanie)?


Przedstawiciele firmy we wniosku o interpretację zasugerowali, że środki wydawane na opłacenie miejsca parkingowego przez pracowników stanowią dla nich przychód, a więc należy go opodatkować daniną od dochodów osób fizycznych. Zwrócili jednak uwagę, że wyroki sądów w tej kwestii są często rozbieżne, toteż dzięki interpretacji podatkowej chcieli wyjaśnić wątpliwości.


Świadczenie w interesie pracownika


Izba Skarbowa w Katowicach takich wątpliwości nie miała. W interpretacji podatkowej z 20 października 2015 r. (sygnatura IBPB-2-1/4511-350/15/MK) potwierdziła stanowisko podatnika, co oznacza, że kwoty wydawane na opłacenie miejsc parkingowych pracowników będzie musiał on doliczyć do ich przychodów.


Przedstawiciele izby skarbowej w interpretacji – poza standardowym przypomnieniem niektórych artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przywołali wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który wyznaczył trzy warunki konieczne, aby świadczenie przekazywane pracownikowi przez pracodawcę było zwolnione z podatku. Wśród nich był warunek, aby świadczenie było spełniane w interesie pracodawcy, a nie pracownika, a także inny – że musi się ono wiązać z wymierną i przypisaną danej osobie korzyścią.


W przypadku opłacania przez pracodawcę miejsc parkingowych dla pracowników mamy do czynienia ze świadczeniem będącym w interesie tych ostatnich – uznali autorzy interpretacji. Pracownicy także uzyskują także korzyści majątkowe w postaci oszczędności, wynikających z opłacenia przez pracodawcę kosztu parkowania. Poza tym, ponieważ środki były wypłacane w postaci zwrotu, łatwo też wskazać, kto konkretnie przychód otrzymał, co także stanowi jeden z warunków postawionych przez Trybunał.


Wykładnia negatywna dla pracowników


Bez wątpienia wyrok TK z lipca 2014 r. doprowadził do daleko idących zmian w traktowaniu przez fiskusa świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika. Widać to po rewizji wcześniejszych interpretacji podatkowych oraz po tym, w jakim kierunku idą nowe wykładnie. Zazwyczaj są one korzystne dla zatrudnionych. Opisana wyżej wykładnia jest jedną z niewielu, w których fiskus uznaje dane świadczenie na rzecz pracowników za podlegające opodatkowaniu.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także