Zwolnienia z podatku PIT 2019 - wyższe kwoty świadczeń i wynagrodzeń - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zwolnienia z podatku PIT 2019 - wyższe kwoty świadczeń i...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Zwolnienia z podatku PIT 2019 - wyższe kwoty świadczeń i wynagrodzeń

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy przygotowujący do złożenia deklarację PIT za 2018, nie muszą rozliczać w niej każdego otrzymanego świadczenia. Niektóre z nich mieszczą się bowiem w ramach limitów zwolnień z podatku, a te zostały podniesione od ostatniego rozliczenia, w niektórych przypadkach znacząco. Sprawdź, ile wynoszą nowe limity w PIT za 2018.

 

Zapomogi w PIT 2019

Zwolnienia dotyczą zapomóg otrzymywanych w przypadku osobistych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.  Jeśli pochodzą one z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z funduszu związku zawodowego, pozostają one zwolnione od podatku niezależnie od tego, jaka była ich kwota. Jeśli pochodzą z pozostałych źródeł, zwolnienie obejmuje świadczenia do wysokości 6 000 zł w danym roku podatkowym. Wcześniej limit ten wynosił 2 280 zł.

  

Świadczenia od pracodawcy na dzienną opiekę nad dzieckiem

Jeśli pracodawca sam, nie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, finansuje dzienną opiekę nad dzieckiem pracownika sprawowaną w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym lub przez opiekuna, to jeśli nie przekracza ona kwoty 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, pozostaje ona zwolniona z podatku. Wcześniej obowiązywały dwa limity zwolnienia - 400 i 200 zł na dziecko.

  

Wygrane w grach i konkursach za 2018

Jednorazowe nagrody i wygrane o wartości nieprzekraczającej 2 000 zł, uzyskane w wyniku wygranych konkursów i gier medialnych, konkursów naukowych, kulturalnych, dziennikarskich, sportowych i  dziedziny sztuki oraz nagród za sprzedaż premiową, są zwolnione od podatku, chyba że otrzymano je w wyniku działalności gospodarczej i stanowią one przychód z tej działalności.

 

Dopłaty do wypoczynku 

Jeśli podatnik uzyskał dopłatę do wypoczynku w formie wczasów, obozów, kolonii, zimowisk, leczenia sanatoryjnego, pobytu w placówkach leczniczo – sanatoryjnych, leczniczo – opiekuńczych, rehabilitacyjno – szkoleniowych i związanych z tymi pobytami lub wypoczynkami kosztów przejazdu, to uzyskuje zwolnienie z podatku niezależnie od wysokości takiej dopłaty (w przypadku gdy pochodzą one z funduszu socjalnego lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) lub do 2 000 zł (gdy pochodzą z innych źródeł). Wcześniej limit wynosił 760 zł.

 

Świadczenia dla emerytów lub rencistów od dawnego zakładu pracy

Emeryci lub renciści, którzy uzyskują świadczenia (m.in. od związków zawodowych) w związku ze stosunkiem służbowym lub spółdzielczym stosunkiem służbowym, który łączył ich wcześniej z zakładem pracy, mogą liczyć na zwolnienie od podatku do wysokości 3 000 zł w roku podatkowym. Wcześniej kwota ta wynosiła 2 280 zł.

  

Świadczenia dla rodzin zmarłych pracowników i zmarłych emerytów lub rencistów  

Członkowie rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych emerytów lub rencistów, otrzymujący świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, nie zapłacą od nich podatku, jeśli wyniosą one nie więcej niż 3 000 zł w roku podatkowym. Wcześniej było to 2 280 zł.

  

Programy służące do rozliczeń podatkowych z każdym rokiem automatycznie aktualizują kwoty zwolnień, odliczeń i limitów. Jeśli więc nie chcesz popełnić błędu przy składaniu PIT za 2018, skorzystaj z wygodnego rozliczenia online przy pomocy darmowego programu do PIT.

  

Źródło: Podatnik.Info

Podziel się tym artykułem: