Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zwolnienia podatkowe w PIT 2019 a sukcesja firm rodzinnych
FreeImages
Podatnik.Info

Zwolnienia podatkowe w PIT 2019 a sukcesja firm rodzinnych

W zeszłym roku została wprowadzona Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Miała na celu wprowadzenie jednolitych przepisów, określających procedury przejęcia działalności gospodarczej zmarłego bądź odchodzącego właściciela. 

  

Sama zmiana przynależności przedsiębiorstwa jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym, nie będącym gwarantem trwałości przedsiębiorstwa. O czym należy pamiętać, aby sukcesja rodzinnego przedsiębiorstwa wiązała się z jak najmniejszym obciążeniem PIT za 2018 dla nowego właściciela?

  

PIT za 2018 w przypadku sukcesji firmy

Przeprowadzenie sukcesji przedsiębiorstwa w obrębie rodziny nie jest procedurą łatwą, a na dodatek w jej trakcie mogą wystąpić nieprzewidziane komplikacje. Źródłem problemów są najczęściej sytuacje, w których zstępni właściciela przedsiębiorstwa decydują się na zamknięcie prowadzonej działalności. Przyczyną takiej sytuacji może być zarówno brak doświadczenia i wiedzy merytorycznej nowego właściciela, jak również konflikty w obrębie dziedziczącej rodziny.

  

Oddzielenie sfery kierowniczej od zarobkowej

Rozwiązaniem problematyki odstąpienia od kierowania firmą, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści majątkowych, jest rozłączenie pionu decyzyjnego od zagadnień własnościowych. Proceder ten może być przeprowadzony poprzez utworzenie przez odchodzącego właściciela firmy nowego podmiotu. W jego posiadaniu znajdowałyby się wówczas wartościowe elementy należące do firmy, udostępniane następcy poprzez odpowiednio skonstruowane umowy. Rozwiązanie to zarówno gwarantuje bezpieczeństwo majątku obecnego właściciela, jak również weryfikuje kompetencje kierownicze jego następcy.

  

PIT za 2018 sukcesora – zwolnienie z podatków

Według treści poprzednio obowiązujących przepisów, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczyło wyłącznie osób o najbliższym stopniu spokrewnienia. Nowo powstała Ustawa o zarządzie sukcesyjnym rozszerza zakres zwolnienia podatkowego o każdego dziedziczącego jednoosobowe przedsiębiorstwo, o ile spełni on następujące warunki:

  • zgłosi nabycie działalności gospodarczej naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego,

  • będzie prowadził odziedziczone przedsiębiorstwo minimum dwa lata.
      

Zmiany wynikające z Ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Zgodnie z literą nowego prawa, wdrożono nowy rodzaj podatnika PIT, VAT oraz akcyzy, dzięki czemu sukcesor będzie w stanie płynnie rozliczyć PIT za 2018 rok z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa. Przepisy te uregulowały również kwestię wykorzystania NIP-u, należącego do nieżyjącego już przedsiębiorcy.

  

Prowadzisz przedsiębiorstwo nabyte drogą sukcesji? Rozliczasz PIT online za 2018 przed przekazaniem działalności gospodarczej swojemu następcy? Sprawdź możliwości programu PIT PRO 2018/2019 i rozlicz PIT za 2018 szybko, wygodnie i bezpiecznie. Zaufaj narzędziu, z którego podatnicy skorzystali do tej pory ponad 13 milionów razy!

 

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś! 

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments