Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zwiększy się dostęp polskich przedsiębiorców do...
http://sxc.hu/

Zwiększy się dostęp polskich przedsiębiorców do międzynarodowego rynku zamówień publicznych

Sukcesem zakończyły się trwające ponad dwanaście lat negocjacje Światowej Organizacji Handlu ws. pogłębienia dostępu do rynku zamówień publicznych. Szacuje się, że dzięki nowym ustaleniom wartość wymiany handlowej objętej zamówieniami publicznymi pomiędzy członkami Umowy w sprawie zamówień publicznych (ang. GPA) zwiększy się z obecnych 500 mld do 600 mld euro. Porozumienie to znacząco powinno ułatwić konkurowanie na światowych rynkach polskim firmom sektora MŚP.

Przejrzyste procedury przetargów

Porozumienie usprawnia procedury przetargowe, eliminuje przepisy dyskryminujące i zapewnienia dostęp do swoich rynków zamówień publicznych dla oferentów z państw-członków. Przewiduje również ułatwienia dla państw rozwijających się oraz rozszerza obowiązki informacyjne.

- Pozytywnym rezultatem porozumienia będzie większa dostępność i przejrzystość przyznawania rządowych zamówień, co ma duże znaczenie w kontekście walki z korupcją w sektorze publicznym. Do zwiększenia dostępności przetargów powinno przyczynić się również rozszerzenie porozumienia na przetargi organizowane przez władze lokalne i inne podmioty, które zapewniają świadczenie usług w zakresie użyteczności publicznej - mówią eksperci Pracodawców.

Firmy zdobędą doświadczenia na międzynarodowych rynkach

Pracodawcy RP dostrzegają płynące z porozumienia korzyści. - Prawne zagwarantowanie dostępu do zagranicznych rynków zamówień publicznych odbędzie się z pożytkiem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Porozumienie daje wiele korzyści firmom działającym w państwach członkowskich, co ma duże znaczenie w czasach kryzysu. Jasne kryteria i zapewniona możliwość udziału w zagranicznych przetargach publicznych dają także szansę na rozszerzenie działalności i zdobycie doświadczenia na innych rynkach. Państwom umożliwia to z kolei bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych - tłumaczą eksperci organizacji.

Do GPA należą dziś: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea Płd., Hongkong, Norwegia, Szwajcaria, Armenia, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Singapur oraz Tajwan. Sukces negocjacji zwiększa prawdopodobieństwo przystąpienia do Porozumienia nowych członków - m.in. Chin i Ukrainy.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także