ZUS rozpoczął wysyłkę 9 mln PIT-ów do podatników!
Youtube/tvwalbrzych/http://skroc.pl/8a1bc
Podatnik.info

ZUS rozpoczął wysyłkę 9 mln PIT-ów do podatników!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak przekonuje ZUS, wszystkie formularze podatkowe powinny dotrzeć do podatników na przełomie lutego i marca 2017 roku. Państwowy ubezpieczyciel wysłał do 9 mln Polaków następujące druki:


PIT-11


Ten druk z informacją o dochodach oraz o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy, został wysłany do osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.


PIT-40A


W tym formularzu ZUS wysłał do podatników roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bądź rentę socjalną i świadczenie to nadal pobierają.


Jeżeli któremuś z podatników pobierających wyżej wymienione świadczenia przysługują ulgi w rozliczeniu za 2016 rok, może z nich skorzystać w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Oba druki należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku.


Odlicz ulgi w prosty sposób za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji unikniesz błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji możesz skorzystać.


Program PIT pro 2016/2017 dostarczy PIT-36 lub PIT-37 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 milionów zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. e-PIT za 2016 rok należy „podpisać” za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


PIT-11A


ZUS ten druk z informacją o dochodach rozesłał do podatników, którzy nie pobierali w 2016 roku lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia następujących świadczeń:

 • emerytury,
 • renty,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej.


Druk PIT-11A trafi również do podatników, którzy w 2016 roku:

 • złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem 2016 roku nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
 • złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
 • pobierali zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.


PIT-8C


Ten formularz stanowi informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.


Powyższej informacji nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.


Redakcja Podatnik.info przypomina, że podatnicy uzyskujący w 2016 roku przychody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego, muszą do 31 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-28.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT-39?