ZUS rozpoczął wysyłkę 9 mln PIT-ów do podatników!
Youtube/tvwalbrzych/http://skroc.pl/8a1bc
Podatnik.info

ZUS rozpoczął wysyłkę 9 mln PIT-ów do podatników!

Jak przekonuje ZUS, wszystkie formularze podatkowe powinny dotrzeć do podatników na przełomie lutego i marca 2017 roku. Państwowy ubezpieczyciel wysłał do 9 mln Polaków następujące druki:


PIT-11


Ten druk z informacją o dochodach oraz o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy, został wysłany do osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.


PIT-40A


W tym formularzu ZUS wysłał do podatników roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bądź rentę socjalną i świadczenie to nadal pobierają.


Jeżeli któremuś z podatników pobierających wyżej wymienione świadczenia przysługują ulgi w rozliczeniu za 2016 rok, może z nich skorzystać w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Oba druki należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku.


Odlicz ulgi w prosty sposób za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji unikniesz błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji możesz skorzystać.


Program PIT pro 2016/2017 dostarczy PIT-36 lub PIT-37 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 milionów zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. e-PIT za 2016 rok należy „podpisać” za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


PIT-11A


ZUS ten druk z informacją o dochodach rozesłał do podatników, którzy nie pobierali w 2016 roku lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia następujących świadczeń:

 • emerytury,
 • renty,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej.


Druk PIT-11A trafi również do podatników, którzy w 2016 roku:

 • złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem 2016 roku nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
 • złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
 • pobierali zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.


PIT-8C


Ten formularz stanowi informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.


Powyższej informacji nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.


Redakcja Podatnik.info przypomina, że podatnicy uzyskujący w 2016 roku przychody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego, muszą do 31 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-28.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także