ZUS czy OFE - emerytura i tak będzie opodatkowana
sxc.hu
Podatnik.info

ZUS czy OFE - emerytura i tak będzie opodatkowana

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W cieniu ostatniego sporu pomiędzy ZUS a OFE ,ucichła nieco dyskusja wokół kontrowersyjnego obciążenia emerytur i rent podatkiem dochodowym. Przeciwnicy tego rozwiązania argumentują, że emerytura jest wypłacana ze środków zgromadzonych przez podatnika w latach ubiegłych, dlatego nie powinna zostać ponownie opodatkowana. Natomiast Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8834 z 18 marca 2009 r. wskazuje, iż wszystkie krajowe emerytury i renty zostały ubruttowione. Oznacza to, że są one podwyższone o kwotę należnego podatku w taki sposób, aby po jego potrąceniu wypłacone świadczenie nie było niższe od wysokości emerytury lub renty, jaka przysługiwała obywatelowi przed ich obciążeniem podatkiem PIT.

Ponadto resort wskazuje, że nie może być mowy o podwójnym opodatkowaniu, ponieważ składki zapłacone przez podatnika na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe lub potrącone przez płatnika podlegają odliczeniu od dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania w PIT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, skoro kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie są opodatkowane, to uzasadnione jest objęcie podatkiem dochodowym świadczeń z nich wynikających, czyli emerytur i rent.

ZUS i KRUS wypełni PIT

W zdecydowanej większości przypadków emerytów i rencistów ze skarbówką rozlicza wyłącznie płatnik. ZUS i KRUS do końca lutego mają obowiązek dostarczyć podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla jego miejsca zamieszkania PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Jeżeli więc emeryt lub rencista nie uzyskał innych dochodów np. z najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem (PIT-28), kapitałów pieniężnych (PIT-38) bądź sprzedaży nieruchomości (PIT-39), to nie musi składać osobiście w urzędzie skarbowym żadnego innego zeznania podatkowego niż PIT/40A, dostarczony fiskusowi przez organ rentowy.

Zwolnienia i ulgi dla emerytów i rencistów w PIT

Podatnikom otrzymującym świadczenia z tytułu emerytur i rent przysługuje kilka preferencji w podatku PIT. Zgodnie z ustawą całkowicie zwolnione z opodatkowania są:

  • renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.


Ponadto emerytom i rencistom będącym osobami niepełnosprawnymi lub podatnikom ich utrzymującym przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej m. in. wydatków na leki, opiekę pielęgniarską lub zakup sprzętu niezbędnego do w rehabilitacji i ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Niestety emeryt lub rencista musi odliczyć ulgę samodzielnie w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Dodatkowo podatnik może skorzystać np. ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub odliczyć darowiznę z tytułu honorowo oddanej krwi.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatnicy otrzymujący PIT-40A nie składają zeznania rocznego