Zobacz jak uchronić się przed długami małżonka?
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zobacz jak uchronić się przed długami małżonka?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co moje to i twoje

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego najczęściej powstają trzy masy majątkowe: dwa majątki osobiste każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Posiadanie wspólnego majątku to jednak często ryzykowna sytuacja. Małżonkowie niejednokrotnie muszą bowiem odpowiadać za długi, których sami nie zaciągnęli, bo komornik ma często prawo sięgnąć nie tylko po wspólny majątek małżonków, ale czasem również do majątku osobistego małżonka.

Zwykłe potrzeby rodziny mogą nas słono kosztować

Jeżeli wierzyciel próbuje sięgnąć po nasze pieniądze celem egzekucji nieznanych nam długów naszego małżonka, musimy w pierwszej kolejności poinformować go, że nie wiedzieliśmy o zobowiązaniach naszego partnera. Pamiętajmy bowiem, że dla pewnych czynności prawnych prawo wymaga zgody drugiego małżonka (np. kupno nieruchomości). Bez uzyskania naszej akceptacji w w/w sprawie, umowa jest po prostu nieważna i nikt nie ma prawa dochodzić od nas roszczeń.

Pozostałe czynności są ważne, np. zakup samochodu na który nie wyraziliśmy zgody, ale jeśli wykażemy nasz brak wiedzy i akceptacji, wierzyciel będzie mógł zaspokoić się tylko z majątku osobistego naszego nielojalnego partnera oraz wybranych składników majątku wspólnego (np. wynagrodzenia za pracę dłużnika).

Brakiem wiedzy i akceptacji nie możemy jednak bronić się w przypadku tzw. czynności zaspokajających zwykłe potrzeby rodziny (np. zakup przedmiotów urządzenia domowego, czy dokonanie opłat za telefon). W tej sytuacji wierzyciel może zaspokoić się nie tylko z majątku wspólnego, ale także z osobistych środków drugiego małżonka.

Intercyza tylko na przyszłe długi

By uchronić się przed odpowiedzialnością za długi małżonka, warto zdecydować się na podpisanie notarialnej umowy majątkowej zwanej intercyzą (koszt: ok. 500 zł). Jeśli narzeczeni zdecydują się na rozdzielność majątkową, ich majątek wspólny dorobkowy nie powstanie. Każde z nich będzie gromadziło tylko majątek osobisty.

Oddzielić od siebie majątki małżonków możemy także po zawarciu małżeństwa. Jeżeli podpiszemy umowę o rozdzielności majątkowej po ślubie, od chwili jej zawarcia każdy małżonek zachowa te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków będzie od tej chwili samodzielnie odpowiadał za swoje zobowiązania.

Pamiętajmy jednak, że intercyza nie może być sposobem na ucieczkę przed już zaistniałymi długami. Działa ona bowiem wyłącznie na przyszłość. 


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podział majątku między małżonkami nie podlega podatkowi dochodowemu