Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zobacz, jak odliczyć ulgę internetową. Póki masz do...
Found Animals Foundation/http://tnij.org/qq0ylu5/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/36qyc22
Podatnik.info

Zobacz, jak odliczyć ulgę internetową. Póki masz do tego prawo! Jest jeszcze czas

Ulgę internetową można odliczyć jedząc śniadanie, obiad lub kolację. Nie ważne. Jeżeli podatnik wie, jak to zrobić, to zajmie mu to mniej niż przysłowiowe 5 minut. Dlatego najwygodniej będzie skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015. To, czy podatniku masz w ogóle jeszcze prawo skorzystać z ulgi, musisz sprawdzić sam w artykule pt. „Ulgę internetową mogą jeszcze odliczyć…podatnicy. Tylko niewielu z nich o tym wie”.


Ile mogę odliczyć w ramach ulgi internetowej?


Przypomnijmy, że w ramach ulgi internetowej można odliczyć maksymalnie 760 zł rocznie. Należy pamiętać, że kwota przysługująca podatnikowi np. w 2014 r., nie podlega odliczeniu w kolejnych latach. Zatem jak to zrobić? Najlepiej dowiedzieć się na kilku prostych przykładach!


Przykład 1


W 2014 r. pan Tadeusz korzystał z internetu zarówno w kawiarence internetowej, jak i we własnym domu. Za użytkowanie sieci w lokalu zapłacił rachunki w wysokości 250 zł. A za serfowanie w domu, z otrzymanych od operatora faktur wynika, że korzystanie z jego usług wyniosło 300 zł. Ale 100 zł zostały przeznaczone na koszty instalacji. W takim przypadku podatnik może w ramach ulgi odliczyć 450 zł. Czyli bez kosztów przeznaczonych na instalację usługi.


Przykład 2


W 2014 r. za kompleksową obsługę dostępu do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i internetu, operator wystawił Pani Annie faktury VAT na kwotę 1500 zł. Z czego 800 zł za korzystanie z sieci.


W takim przypadku w ramach ulgi, podatniczka może odliczyć wydatki do limitu w wysokości 760 zł. A co, jeżeli umowę dostępu do internetu podpisało kilka osób, np., mąż i żona? Jeśli opłacone faktury dokumentują poniesienie wydatków, wystawione na ich imiona i nazwiska?


Wtedy obojgu małżonkom przysługuje prawo do ulgi w ramach odrębnego limitu. Należy jednak pamiętać, aby tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.


Przykład 3


Pan Henryk i pani Halina w umowie z operatorem, świadczącym usługi dostępu do internetu zostali wpisani razem, jako odbiorcy tej oferty. W 2014 r. za użytkowanie sieci otrzymali i opłacili faktury VAT, wystawione na imiona i nazwiska ich obojga. Na łączną kwotę 1000 zł. Mężczyzna korzystał już z ulgi internetowej w zeznaniu za 2012 i 2013 r. Dlatego odliczenie już mu nie przysługuje.


Z kolei żona nigdy wcześniej nie korzystała z tej ulgi. Za to jako kupująca usługę dostępu do internetu oraz ponosząca wydatki z tego tytułu, może w PIT za 2014 r. skorzystać z ulgi internetowej do wysokości 760 zł.


Przykład 4


Pani Maria w 2014 r. ze swojego konta bankowego opłaciła faktury VAT za usługę dostępu do internetu. Wystawione na imię i nazwisko jej ojca, który zawarł umowę z operatorem.


Niestety podatniczka nie spełnia wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi. Aby móc to zrobić, osoba dokonująca zapłaty za usługę dostępu do sieci, musi być jednocześnie kupującym tego typu ofertę.


Przykład 5


Pan Marian korzystał z ulgi internetowej w PIT za 2012 i 2013 rok. W 2014 r. poniósł dalsze wydatki związane z użytkowaniem sieci. Chciałby je uwzględnić w deklaracji rocznej. Jednak nie może tego uczynić, ponieważ korzystał już z tej preferencji w dwóch latach podatkowych.


Przykład 6


Pan Jan posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku na użytkowanie internetu w roku podatkowym w kwocie 600 zł. Do tej pory z ulgi korzystał jedynie raz, czyli w rozliczeniu za rok poprzedni. Jednak nie wszystkie koszty poniesione w roku poprzednim udało mu się odliczyć. Z powodu bardzo niskiego dochodu, jaki wtedy osiągnął z wakacyjnej umowy o dzieło. Aktualnie pan Jan nie wie, czy może w tegorocznym PIT-cie uwzględnić te wydatki , które nie znalazły pokrycia w jego dochodach za rok ubiegły.


W takiej sytuacji podatnik może w deklaracji podatkowej za obecny rok podatkowy jeszcze skorzystać z ulgi internetowej. Ale w kwocie odliczenia może jedynie uwzględnić koszty poniesione z tego tytułu w tym roku. Oznacza to, że wydatki z ubiegłego roku nie podlegają uwzględnieniu w tegorocznym PIT.


Podatnik.info 

Loading Comments
Zainteresuje cię także