Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmień prawo z Ministerstwem Gospodarki
http://sxc.hu/

Zmień prawo z Ministerstwem Gospodarki

Dzięki internetowej platformie Oceny Skutków Regulacji ex post każdy obywatel może zgłosić uciążliwe dla niego zapisy prawne bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki.

Internetowa platforma Oceny Skutków Regulacji ex post jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika Internetu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki w zakładce "Zmieniaj z nami prawo". Zgłoszenie uciążliwego zapisu prawnego polega na wypełnieniu formularza, w którym podaje się szczegółową charakterystykę problemu z konkretnie wybranej ustawy. Podanie danych osobowych zgłaszającego jest dobrowolne, Ministerstwo wymaga wyłącznie jego adresu e-mail.

 

Minister Waldemar Pawlak jest świadomy, że OSR ex post powinna być stałym elementem procesu stanowienia prawa i  polityki deregulacyjnej. Jej regularne przeprowadzanie przyczynia się do poprawy jakości przepisów oraz pozwala porządkować prawo poprzez eliminowanie z systemu niepotrzebnych regulacji [źródło wypowiedzi BIP].

 

Zgłoszenia można przesyłać w następujących działach:

 • Azbest,
 • Administrowanie obrotem,
 • Fundusze UE,
 • Energetyka,
 • Górnictwo,
 • Jednostki nadzorowane i podległe,
 • Kontrola eksportu,
 • Polityka handlowa,
 • Programy offsetowe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Przemysł,
 • Ropa i gaz,
 • Specjalne strefy ekonomiczne,
 • Sprawy obronne,
 • Wsparcie finansowe i inwestycje

 Loading Comments