Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zmiany w Kodeksie pracy
Redakcja
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Zmiany w Kodeksie pracy

Podziel się tym artykułem:   

Od 1 września br. pracodawcy mają obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi przez pracodawcę ustaleń umowy o pracę niezawartej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. To skutek nowelizacji Kodeksu pracy.

Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy z 13 maja 2016 r. (Dz.U.z 2016, poz. 190), która weszła w życie 1 września br.
 

Zmiany w Kodeksie pracy


– W myśl zmienionych przepisów umowę o pracę zawiera się na piśmie – wyjaśnia mec. Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. – Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków – tłumaczy mec. Nogacki.


Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Zgodnie z przepisami sprzed wejścia w życie omawianej nowelizacji Kodeksu pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). – W praktyce zatem pracodawca musiał wypełnić ciążący na nim obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. – Ten przepis był w praktyce wykorzystywany przez nieuczciwych pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników – zauważa mec. Nogacki. – W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy, pracodawcy tłumaczyli, że dany pracownik nie posiada jeszcze potwierdzenia ustaleń umowy o pracę, ponieważ jest to jego pierwszy dzień w pracy, w związku z czym ustawowy termin takiego potwierdzenia jeszcze nie upłynął – dodaje.


Co się zmieniło?


Obowiązujący od 1 września br. na skutek omawianej nowelizacji Kodeksu pracy obowiązek pracodawcy do pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy oznacza, że termin tego potwierdzenia upłynie wraz z momentem przystąpienia pracownika do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy (każdy pracownik przystępujący do pracy będzie musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę zawartej w formie innej niż pisemna). A to oznacza, że w razie braku pisemnej umowy o pracę, sporządzone w formie pisemnej potwierdzenie jej zawarcia będzie warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy.
 

Sankcja za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracy
 

Zmienione przepisy Kodeksu pracy przewidują również, że karze grzywny podlega pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

 

Podziel się tym artykułem: