Zmiany w VAT od kwietnia 2013 r. – nie daj się...
http://sxc.hu/
Deloitte

Zmiany w VAT od kwietnia 2013 r. – nie daj się zaskoczyć fiskusowi!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze zmiany w zakresie VAT, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Nieodpłatne wydania towarów

W zakres opodatkowania zostaną włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne, których nieodpłatne wydania do tej pory nie podlegały opodatkowaniu VAT. W konsekwencji może się okazać, że w stosunku do części tego rodzaju materiałów podatnicy będą musieli dokonywać samonaliczenia VAT. Pewne wątpliwości rodzić może wydawanie np. katalogów.

Zmieniona zostanie definicja próbki, co z kolei może rodzić pewne możliwości optymalizacyjne. Z drugiej strony, prezenty o małej wartości i próbki nie będą podlegać opodatkowaniu VAT pod warunkiem wykazania związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Będzie to dla podatników dodatkowy wymóg.

Należy mieć również na uwadze, że w związku ze zmianą przepisów, interpretacje indywidualne Ministra Finansów wydane na podstawie art. 7 ustawy o VAT, który od 1 kwietnia 2013 r. będzie miał w części inne brzmienie, mogą przestać chronić podatników.

Mechanizm samonaliczania VAT na zakupach od zagranicznych podmiotów

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zniesiony zostanie istniejący obecnie obowiązek naliczania VAT na lokalnych zakupach towarów od zagranicznych podatników zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku VAT.  

Ze względu na brak przepisów przejściowych, mogą pojawić się wątpliwości, w jaki sposób - bez generowania ryzyka po stronie podmiotów będących stronami transakcji - rozliczyć dostawy towarów dokonane w marcu 2013 r., ale zgodnie z przepisami fakturowane dopiero w kwietniu 2013 r.

Eksport

Zmianie ulegnie definicja eksportu. Uregulowany zostanie również katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE uprawniających do stosowania stawki 0%. Ważna będzie forma tego dokumentu (odpowiednio: forma elektroniczna, potwierdzony przez urząd celny wydruk lub kopia dokumentu), a także w niektórych przypadkach - zabezpieczenie jego autentyczności.

Inne zmiany

  • Transakcje łańcuchowe – przyporządkowanie wysyłki / transportu dostawie pośrednika będzie wynikać wprost z warunków dostawy (rezygnacja z opcji udowodnienia przez nabywcę, że transport należy przyporządkować jego wysyłce). W konsekwencji może się okazać, że od 1 kwietnia 2013 r. w przypadku transgranicznej sprzedaży towarów w tzw. łańcuchu inny podmiot niż dotychczasowy będzie uprawniony do stosowania stawki 0%.
  • Definicja terenów budowlanych – zgodnie z nową definicją, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decydująca dla określenia przeznaczenia gruntu będzie decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli więc również takiej decyzji nie będzie, wówczas teren nie będzie uznany za budowlany i jego dostawa będzie podlegać zwolnieniu z VAT ze wszystkimi tego konsekwencjami.
  • Rezygnacja z aktualnie obowiązujących terminów warunkujących uznanie przemieszczania za WDT lub WNT (dotyczy np. czasowego użycia), co do tej pory mogło rodzić rozbieżności pomiędzy Polską a innymi krajami UE.
  • Możliwość dokonania importu towarów na terytorium kraju bez konieczności rejestracji na VAT w Polsce, jeśli wywóz towarów z terytorium kraju będzie dokonywany przez importera tych towarów w ramach WDT – będzie to możliwe dzięki rozszerzeniu zakresu uprawnień przedstawiciela podatkowego, który będzie mógł dokonywać importu w imieniu podatnika. Obecnie trwają prace w Ministerstwie Finansów dotyczące wzoru deklaracji VAT dla przedstawiciela podatkowego.
  • Zmiana stawek na niektóre towary i usługi – m.in. wzrośnie stawka VAT na napoje, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty.


UWAGA
: Od 1 kwietnia 2013 r. planowane jest wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.  Aktualnie trwają konsultacje społeczne. Jedną ze zmian będzie szczegółowe uregulowanie zasad zwrotu towaru i reklamacji, a także sposobu postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek. Odpowiednią, odrębną ewidencję trzeba będzie prowadzić nie później niż od 1 października 2013 r.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
 Zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług