Zmiany w uldze za złe długi
http://sxc.hu/
Deloitte

Zmiany w uldze za złe długi

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga na złe długi od strony wierzyciela

Z punktu widzenia podatnika, który nie otrzymał należności za sprzedany towar lub wyświadczona usługę zmiany są generalnie korzystne. Przede wszystkim, skróceniu uległ termin, który musi upłynąć od terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi. Czas ten został skrócony ze 180 do 150 dni. Ponadto, bardzo istotną zmianą jest zniesienie obowiązku informowania dłużnika o tym, iż podatnik zamierza skorzystać z ulgi. Podatnik powinien jedynie powiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o tym, że skorzystał z takiej możliwości. Brak obowiązku zawiadamiania dłużnika powinien w znacznym stopniu uprościć stosowanie ulgi i zmniejszyć obciążenia administracyjne podatników.

>>>Podatniku, rozlicz się z fiskusem za pomocą Programu PIT 2012-2013<<<

Warunki stosowania ulgi na złe długi

Nowelizacja ustawy doprecyzowała również pozostałe warunki stosowania ulgi. W szczególności, zgodnie z nowymi przepisami skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe w sytuacji, gdy dłużnik na moment korzystania z ulgi znalazł się w stanie upadłości lub likwidacji. Do tej pory, aby skorzystać z ulgi, dłużnik nie mógł być jedynie w stanie upadłości lub likwidacji na moment dokonania transakcji. Obecnie podatnik będzie musiał dodatkowo zweryfikować status kontrahenta, a skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe, jeżeli od momentu dokonania transakcji kondycja finansowa kontrahenta uległa załamaniu, wskutek czego popadł on w stan upadłości.

Ulga na złe długi z punktu widzenia dłużnika

Istotnej zmianie ulegnie również mechanizm stosowania ulgi na złe długi od strony dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań. Dotychczas dłużnik taki miał obowiązek skorygowania uprzednio odliczonego podatku naliczonego w sytuacji, gdy wierzyciel skorzystał z ulgi. W świetle znowelizowanych przepisów korekta po stronie dłużnika będzie miała jednak charakter automatyczny, niezależny od tego, czy wierzyciel faktycznie skorzystał z ulgi. W przypadku bowiem, gdy dłużnik nie uregulował faktury w ciągu 150 dni od momentu upływu terminu płatności wynikającego będzie miał obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego wynikającego z danej faktury. Istotne jest przy tym, że dłużnik nie otrzyma od wierzyciela jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego upływ tego terminu. Dłużnik powinien zatem śledzić upływ terminów płatności wynikających z dokonanych zakupów. Korekta podatku naliczonego powinna być dokonana jednak na bieżąco – tj. w deklaracji za okres, kiedy upłynął wspomniany 150 dzień. W odróżnieniu od wcześniejszych przepisów nie będzie konieczne dokonywanie wstecznej korekty deklaracji, która prowadziła do powstania zaległości podatkowej. Jeżeli dłużnik takiej korekty nie dokona, wówczas organ podatkowy nałoży na niego sankcję, w wysokości 30% odliczonego w przypadku danej transakcji podatku naliczonego.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Od lipca więcej VAT-owców skorzysta z ulgi na złe długi