Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące usług...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące usług pocztowych

Do dnia 31 marca 2013 r. usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle związane z tymi usługami realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych były zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnieniu podlegały zatem wszystkie usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską. Od dnia 1 kwietnia br. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ograniczono  zakres tego zwolnienia tylko do „powszechnych usług pocztowych” świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług oraz dostawa towarów ściśle związana z tymi usługami.

W zakresie przedmiotowym tego zwolnienia pozostały przesyłki listowe (nierejestrowane i polecone), przesyłki listowe z zadeklarowana wartością, paczki pocztowe do 10 kg, przesyłki dla ociemniałych, przesyłki zawierające egzemplarze biblioteczne oraz usługi pocztowe świadczone w obrocie zagranicznym najczęściej wybierane przez klientów (przesyłki listowe nierejestrowane, priorytetowe i ekonomiczne, przesyłki polecone i paczki pocztowe do 20 kg, przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością). Od dnia 1 kwietnia 2013 r. Poczta Polska świadcząc pocztowe usługi niepowszechne (m. in. usługi kurierskie Pocztex, przesyłki reklamowe, marketingowe, firmowe, pobraniowe) jest obowiązana opodatkować je stawką 23%.

Od tej daty nastąpiły także zmiany w zakresie zwolnienia dotyczącego sprzedaży znaczków. Zwolniona pozostała tylko dostawa znaczków pocztowych, które są ważne w obrocie na terytorium kraju.

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miały na celu dostosowanie polskiej regulacji do przepisów unijnych. Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia z 23 kwietnia 2009 r. (C-357/07) zwolnienie w zakresie usług pocztowych dotyczy świadczenia usług i dostawy towarów z nimi związanych, które publiczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc w charakterze operatora, który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to nie powinno być w związku z tym stosowane do świadczenia usług czy dostawy towarów z nimi związanych, których warunki wynegocjowano indywidualnie.


Agata Strocka

Pod merytorycznym patronatem profesora Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments