Zmiany w PIT 2021/2022 – jakie zmiany weszły w życie?...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zmiany w PIT 2021/2022 – jakie zmiany weszły w życie? To musisz wiedzieć, zanim rozliczysz PIT!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Nadchodzą zmiany w PIT 2021/2022!

Rząd wprowadza kolejne zmiany w sposobie rozliczania dochodów przez polskich podatników. Nowe zasady obejmują zarówno osoby zobowiązane do płacenia PIT, jak i CIT. Jak co roku, pojawia się pytanie, czy zmiany PIT 2021 będą dla nas korzystne. Odpowiedź brzmi: to zależy. Rząd wprowadza dodatkowe ulgi podatkowe 2021, a jednocześnie podwyższa stawki dla niektórych podatników.  

Bez wątpienia dużą różnicę odczują osoby uzyskujące zagraniczny dochód, które korzystają z ulgi abolicyjnej. Co nas czeka? Poniżej przedstawiamy nowe zasady rozliczania PIT 2021.

Zmiany w PIT 2021 za 2022 rok – jakie zmiany weszły w życie w 2021 roku?

Więcej osób będzie mogło rozliczyć ulgi podatkowe 2021. Część nowych przepisów umożliwia rozliczenie deklaracji podatkowej na korzystniejszych warunkach. Zmiany w PIT 2021 dotyczą między innymi ulgi dla młodych. W rozliczeniu składanym za 2022 rok będą mogły skorzystać z tej preferencji osoby do 26 roku życia, które odbywają praktyki absolwenckie.

Dotychczas ulga przysługiwała wyłącznie podatnikom otrzymującym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczej umowy o pracę i umowy zlecenie. Zmiany w PIT 2021 wprowadzają również e-Urząd Skarbowy. Podatnik loguje się za pomocą profilu zaufanego lub mObywatel. Dzięki temu zyskuje możliwość kontaktu z urzędem skarbowym, załatwiania spraw, wysyłki deklaracji i wniosków w formie elektronicznej.

zmiany w pit 2021 za 2022

Uwaga! Rząd przesunął nowe zasady rozliczania PIT. Podatek u źródła będzie obowiązywał najwcześniej od 31 grudnia 2021 roku.  Kiedy zmiany wejdą w życie, płatnik pobierający podatek z tytułu usług niematerialnych będzie musiał rozliczać ryczałtu u źródła w wysokości 20%. Dotyczy to każdego, bez względu na złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej. Zmiany PIT 2021 w zakresie podatku u źródła miały dotyczyć wypłat o łącznej wartości powyżej 2 mln zł.

Zmiany w PIT 2022! Przepisy dotyczą nowej kategorii spółek nieruchomościowych, czyli podmiotów, które spełniają następujące kryteria:

 • wartość rynkowa posiadanych nieruchomości przekracza 10 000 000 zł,
 • większość posiada w formie nieruchomości na terytorium Polski,
 • w dwóch poprzednich latach uzyskał co najmniej 60% przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu, udziałów w innych spółkach nieruchomościowych lub przeniesienia własności.

Zgodnie z nowymi przepisami, spółki takie muszą pobierać podatek u źródła w wysokości 19% w przypadku sprzedaży udziałów o wartości minimum 5% przez nierezydenta. Czas na dopełnienie tego obowiązku mija 20. dnia miesiąca następującego po transakcji. Każdy podatnik, który posiada co najmniej 5% akcji, musi również spełnić obowiązek sprawozdawczy.

Do 31 marca następującego po zakończeniu roku podatkowego należy przekazać Szefowi KAS następujące informacje:

 • spółka nieruchomościowa o: podmiotach posiadających udziały w spółce, prawa i obowiązki, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze oraz ich liczbę,
 • wspólnik spółki o: liczbie posiadanych udziałów, praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Dane muszą pochodzić z ostatniego dnia roku podatkowego w przypadku, gdy spółka jest podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli tak się nie dzieje, zmiany w PIT 2022 zakładają obowiązek podania danych z ostatniego dnia roku obrotowego.

zmiany w pit 2021/2022

Nowe zasady rozliczenia PIT dotyczą również dużych podatników. Będą oni zobowiązani do udostępnienia naczelnikowi urzędu skarbowego oraz publikację na stronie internetowej strategii podatkowej. Ponadto rząd wprowadził dla większej grupy podatników możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowy limit przychodów wynosi 2 mln euro. Ponadto zostały zlikwidowane ograniczenia obowiązujące przedstawicieli wolnych zawodów.

Zmiany w PIT 2021 dotyczą również właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych.  Jeżeli przychód przekroczy 17 mln zł, będą zobowiązani do zapłaty 0,8% podstawy opodatkowania do 170 mln zł oraz 1,4% nadwyżki ponad 170 mln zł.

Uwaga, nowe zasady rozliczenia PIT! Jeżeli spółka jawna składa się ze wspólników, którzy mają inny status niż osoba fizyczna lub wspólnik spółki komandytowej, wspólnicy będą musieli rozliczać się poprzez PIT-38. Co ważne, przychów nie można doliczyć do PIT-36 lub PIT-36L. Jeżeli podatnik złoży oświadczenie CIT-15J i załącznik CIT/JW przed 1 stycznia 2022 roku, będzie mógł uniknąć podatku CIT.

To jeszcze nie wszystkie zmiany w PIT 2021, które dotyczą podatników CIT. Rząd wprowadza tzw. estoński CIT, który należy opłacić dopiero po wypłacie zysków wspólnikom. Dotyczy to spółek kapitałowych, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, zatrudniają co najmniej trzech pracowników, a roczne obroty nie przekraczają 50 mln zł. Wiąże się to z wyższymi stawkami: 25% zamiast 19% oraz 15% zamiast 9% dla małych podatników.

W związku z tym pojawiają się ulgi podatkowe dla wspólników, którzy rozliczają się za pomocą PIT 38. Dzięki dodatkowych warunkach preferencyjnych stawka może ulec obniżeniu o 5%. Aby tak się stało, należy złożyć dodatkowe zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenie o podmiotach, w których korzysta się z takiego rozwiązania.

Zmiany w PIT 2021 za 2022 rok – które zmiany pojawiły się w 2020 roku?

Informacje o niektórych zmianach pojawiły się już w 2020 roku. Wchodzą w życie jednak dopiero w rozliczeniu za 2021 rok. Jedną z najważniejszych są nowe zasady dotyczące ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Dotychczas nie obowiązywał żaden limit. Dzięki temu podatnicy zatrudnieni w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę proporcjonalnego odliczenia, mogli uniknąć podwójnego opodatkowania. Jakie konsekwencje wiążą się z wprowadzeniem limitu do ulgi abolicyjnej?

Zmiany w PIT 2021 wprowadzają limit dotyczący maksymalnej wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik nie będzie mógł odliczyć więcej niż 1360 zł. Limit ten nie obowiązuje w przypadku wynagrodzenia wypłacanego z tytułu: umowy o pracę, umowy zlecenie, kontaktów o zarządzanie, kontrakt menadżerski. Drugim warunkiem, jaki musi spełniać podatnik, to dochód z pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

zmiany w pit 2021 za 2022

Uwaga, nowe ulgi podatkowe 2021! Zmiany w PIT dotyczą również preferencyjnych warunków rozliczenia. Ulga na zamieszkanie miała wejść w życie już w 2020 roku. Podatnicy będą mogli z niej skorzystać prawdopodobnie w przypadku nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2021 roku. Wstępne kryteria to: ukończenie maksymalnie 35 lat, zakup mieszkania lub budowa domu. Z największej ulgi skorzystają rodziny wielodzietne.

Podsumowanie: Nowe zasady rozliczania PIT 2021/2022 – najważniejsze informacje

Oto najważniejsze zmiany w PIT 2021, o których musisz pamiętać podczas rozliczania z urzędem skarbowym:

 • Rząd wprowadza limit w przypadku ulgi abolicyjnej, który będzie wynosił 1360 zł.
 • Ulga dla młodych będzie obejmowała również osoby do 26 roku życia, uczęszczające na praktyki absolwenckiego.
 • Obowiązek pobierania podatku u źródła został odroczony do 31 grudnia 2021 roku.
 • Rząd wprowadza nową kategorię spółek nieruchomościowych, co nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na wspólników.
 • Ulga na zamieszkanie dla osób, które nabyły nieruchomość od 1 stycznia 2021 roku lub później.
 • Obowiązek udostępnienia strategii podatkowej dużych podatników urzędowi skarbowemu oraz na stronie internetowej podmiotu.
 • Z ryczałtu skorzystają przedstawiciele wolnych zawodów.
 • Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, których przychód przekracza 17 mln, będzie wynosił 0,8% do kwoty 170 mln zł oraz 1,4% od nadwyżki ponad kwotę 170 mln zł.
 • Wspólnicy spółek jawnych będą rozliczali się za pomocą PIT 38. Nie będą mogli doliczyć dochodu do formularza PIT 36 oraz PIT 36L.
 • Spółki korzystające z estońskiego PIT-u będą miały szansę na dodatkową ulgę w wysokości 5%.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Roczna składka zdrowotna