Zmiany w PIT 2018
Pixabay.com/CC0 Public Domain/http://skroc.pl/00a55
Podatnik.info

Zmiany w PIT 2018

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany w PIT 2018 zmniejszające kwotę podatku


Pierwsze zmiany w PIT 2018 dotyczą wysokości podatku za rok 2017. Z 556,02 zł została ona zmieniona na kwotę, która mieścić się będzie w przedziale 1188 zł – 0 zł. Wysokość sumy zmniejszającej podatek może być różna dla każdej osoby fizycznej, a należy ją obliczyć według wzoru:

 • przychód – koszty podatkowe – ulgi od dochodu.


Osoby, które mają większą podstawę, będą miały niższą kwotę zmniejszającą podatek za rok 2017. Takie rozwiązanie może przynieść dwa skutki:

 • zwiększyć zwrot podatku – dotyczy to osób o niższych przychodach,
 • spowodować obowiązek samodzielnej dopłaty do podatku – w przypadku osób o wysokich przychodach.


Ulga podatkowa dla krwiodawców – zmiany w PIT 2018

Osobom, które oddają krew, przysługuje ulga podatkowa. Rozliczając PIT w 2018 r. za rok 2017 można spodziewać się zmiany w PIT. Do tej pory za oddanie krwi oraz jej składników (np. osocza) przysługiwała ulga w wysokości 130 zł za litr. Od roku 2017 wprowadzone są zamiany i 1 litr krwi będzie liczony jak:

 • 3 litry osocza,
 • 2 donacje płytek krwi,
 • 0,5 donacji białych krwinek,
 • 2 jednostki czerwonych krwinek.


Takie rozwiązanie sprawi, że zmiany w PIT będą dotyczyły ulgi podatkowej. Może być ona mniejsza dla osób, które oddają składniki krwi, ponieważ będą one liczone w stosunku do oddanego składnika krwi, a nie – do krwi.


Zmiany w PIT 2018 dla prowadzących działalność gospodarczą


Kolejne zmiany w PIT 2018 dotyczą osób, które prowadzą własną działalność. Zwiększa się ulga na badania i rozwój. Do tej pory ulga obejmowała 10-30% kosztów na podwyższanie kwalifikacji, a od rozliczania w roku 2018, wzrośnie ona do 50%. Powiększyła się także lista kosztów kwalifikowanych, które uprawniają do ulgi. Są to wydatki na:

 • uzyskanie i utrzymanie patentu,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo na rejestrację wzoru przemysłowego,
 • wydatki dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, które można przeznaczyć na:

- dokumentację do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (lub właściwego organu za granicą), wraz z kosztami tłumaczenia,
- koszty postepowania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub właściwego organu za granicą,
- koszty wynikające z ewentualnych zarzutów o niespełnienie wymagań do uzyskania patentu,
- opłaty związane z utrzymaniem patentu.

Do kiedy złożyć PIT 2017/2018?

PIT za 2017 rok rozliczeniowy można składać już od 1 stycznia 2018 roku. Ostateczny termin złożenia druku PIT może się różnić każdego roku, dlatego warto monitorować zmiany w PIT 2018. Zależy on bowiem od tego, czy wyznaczona data przypada w dzień roboczy, czy wolny od pracy. W roku 2018 można składać druki PIT do:

 • 31 stycznia 2018 - data ta dotyczy deklaracji PIT-28. Ten druk PIT muszą złożyć osoby, które osiągnęły przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub własnej działalności gospodarczej;
 • 30 kwietnia 2018 – termin ten obowiązuje osoby, które:


- rozliczają się według skali podatkowej (stawki 18% i 32%) i składają PIT-36 lub PIT-37;
- prowadzą własną działalność gospodarczą, są obciążone podatkiem liniowym i składają deklarację PIT-36L;
- w minionym roku rozliczeniowym uzyskały dochody z kapitału pieniężnego, jak sprzedaży akcji na giełdzie i składają druk PIT-38;
- uzyskały przychody za sprzedaż nieruchomości i rozliczają PIT-39.


W roku 2018 dzień 31 stycznia wypada w środę, a 30 kwietnia w poniedziałek. Są to więc dni robocze. Jeżeli daty te przypadają w sobotę lub niedzielę, wówczas termin ten jest przedłużany najczęściej do pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonej dacie. Jednak zawsze warto sprawdzić to w swoim Urzędzie Skarbowym, ponieważ spóźnienie może skończyć się karą finansową.


Zmiany w PIT 2018 dla rolników

Zmiany w PIT 2018 dotyczą także przychodów za sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych przez rolników – za wyjątkiem specjalnej produkcji rolnej – którzy uzyskali przychód w wysokości do 20 000 zł. Takie osoby są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.


Rozliczenie PIT 2017/2018 przez internet


Rozliczenie PIT dla wielu osób nie jest łatwe do wykonania. Z tej przyczyny obowiązek ten jest często odkładany na ostatnią chwilę. To może powodować stres, nerwy, błędy, a nawet – opóźnienie. Warto jednak nie zostawiać złożenia deklaracji PIT na ostatnią chwilę. Dobrym sposobem jest wypełnienie druku przez internet. Nasz program PIT Pro 2017/2018 nie tylko ułatwia samo rozliczenie deklaracji, ale także umożliwia jej wysyłkę online.

Inne zalety takiego rozwiązania to:

 1. możliwość skorzystania z kreatora, który prowadzi użytkownika krok po kroku. Dzięki temu wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, a program do PIT sam wypełni właściwy druk,
 2. możliwość zminimalizowania ryzyka pomyłek – program wskazuje, które pola należy poprawić. Bez naniesienia zmian, nie ma możliwości wysłania druku PIT do Urzędu Skarbowego,
 3. oszczędność czasu – program do PIT nie tylko przyspiesza cały proces wypełniania druku, ale również ułatwia jego wysyłkę do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba stać w kolejce na poczcie lub w Urzędzie Skarbowym, można wysłać PIT online,
 4. aktualność – program do PIT Pro 2017/2018 gwarantuje aktualność druków zgodnych z Ministerstwem Finansów.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracownik z Ukrainy – jak rozliczyć podatek?