Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług telekomunikacyjnych oraz...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług telekomunikacyjnych oraz elektronicznych

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej, który przewiduje wprowadzenie opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej.

Celem nowelizacji ustaw o VAT oraz Ordynacji podatkowej jest wdrożenie do polskiego prawa unijnych Dyrektyw Rady 2008/8/WE oraz 2013/61/UE.

Opodatkowanie usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

Projekt zakłada opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej. VAT od tych usług będzie zatem przypisany państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, w którym odbiorca usług (konsument) jest zlokalizowany.

Procedura rozliczania VAT

Wprowadzona będzie specjalna procedura rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi), takiej jak funkcjonuje obecnie w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych na terytorium Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne spoza UE.

Zmiana ta objąć ma wszystkich podatników świadczących te trzy rodzaje usług, czyli zarówno dla podatników zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej (procedura unijna), jak i dla podmiotów zlokalizowanych poza Unią Europejską (procedura nieunijna).

Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, będzie mógł zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) w danym państwie członkowskim, w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie będzie uznawane za państwo członkowskie identyfikacji. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT będą mieli obowiązek składać deklaracje VAT w drodze elektronicznej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracje VAT będzie trzeba składać za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług.

Omawiany projekt zmian w ustawie o VAT oraz w Ordynacji podatkowej trafił teraz do prac w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments