Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmiany w OFE wyeliminują błędy z systemu emerytalnego
http://sxc.hu/
Ministerstwo Finansów

Zmiany w OFE wyeliminują błędy z systemu emerytalnego

Zasadnicze, ale wyważone rozwiązania w sprawie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) są konieczne, żeby usunąć błędy z systemu emerytalnego. Zmiany zapewnią bezpieczeństwo obecnym i przyszłym emerytom, a otwartym funduszom emerytalnym pozwolą na rzeczywistą konkurencję, która pozytywnie wpłynie na jakość inwestycji, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy kraju.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 września 2013 r. w Ministerstwie Finansów, o zmianach w systemie emerytalnym i roli OFE mówili wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna, podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk oraz główny ekonomista MF Ludwik Kotecki. – Należy podkreślić, że rozwiązanie, które wybraliśmy jest bardzo wyważonym wyjściem z niezmiernie trudnego i skomplikowanego problemu – mówił o założeniach reformy systemu emerytalnego Jacek Rostowski. Wicepremier zwrócił uwagę, że właśnie to wyważenie powoduje krytykę rozwiązań, tak ze strony zaciekłych obrońców, jak przeciwników otwartych funduszy. – Ale to nie znaczy, że Polacy nie powinni być usatysfakcjonowani tymi rozwiązaniami – dodał.

Hipotetyczne załamanie na giełdzie nie odbije się na stanie portfela przyszłych emerytów

Jacek Rostowski zaznaczył, że jedną z najważniejszych kwestii jest pozostawienie inwestycji w akcje w rękach OFE i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). – To oznacza, że nie przeprowadzamy żadnej renacjonalizacji tych podmiotów. Uważamy, że własność prywatna tych akcji powinna być pełna i w żaden sposób nieograniczona – podkreślił. Inne kluczowe elementy to tzw. suwak bezpieczeństwa, czyli stopniowe przenoszenie kapitału z OFE na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS w okresie 10 lat przed przejściem na emeryturę. Pozwoli to zminimalizować ryzyko „złej daty", a więc uchroni przyszłych emerytów przed ryzykiem drastycznego spadku kapitału emerytalnego w przypadku załamania na giełdzie w okresie poprzedzającym moment przejścia na emeryturę.

Obywatel powinien móc samodzielnie zdecydować, - ZUS czy OFE

Zdaniem wicepremiera od samego początku funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego wszyscy ubezpieczeni powinni mieć możliwość wyboru między OFE a ZUS. – Taki brak wyboru przez większość był niesprawiedliwy. Teraz każdy będzie mógł dokonać świadomego wyboru. Ubezpieczony musi chcieć, żeby składki trafiały do otwartych funduszy – tłumaczył Jacek Rostowski. Zapytany, jaki byłby jego osobisty wybór ubezpieczyciela, odparł: – Bez wątpienia ZUS, ale dzięki dobrowolności każdy może podjąć samodzielną decyzję. W kontekście przesunięcia obligacji skarbowych z OFE do ZUS wicepremier ocenił, że wpompowywanie do OFE długu publicznego było kosztownym błędem, z którego wyciągnęliśmy wnioski i wprowadzamy zmiany.

Wzrośnie konkurencja pomiędzy OFE?

– Celem rządu jest bezpieczeństwo emerytów – przyszłych i obecnych, a OFE to jeden z instrumentów do osiągnięcia tego celu. Przegląd systemu emerytalnego pokazał, że to instrument nie najlepszy. Warto też pamiętać, że to OFE są dla emeryta, a nie emeryt dla OFE – mówiła wiceminister finansów Izabela Leszczyna wyrażając przekonanie, że uwolnienie funduszy spowoduje wzrost konkurencji między nimi, a lepsze wyniki mogą stanowić zachętę dla ubezpieczonych do przekazywania im swoich składek. Wiceminister wskazała, że po zakończeniu procesu legislacyjnego wszyscy ubezpieczeni, którzy będą podejmować decyzję, muszą uzyskać rzetelną i obiektywną informację.

Loading Comments