Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmiany w budżecie − zmiany w Europie
http://sxc.hu/

Zmiany w budżecie − zmiany w Europie

W całej Europie gospodarstwa domowe podsumowują swoje wydatki i koncentrują się na priorytetach. Rezygnujemy z luksusów i inwestujemy w to, co naprawdę ma znaczenie dla naszej przyszłości.

Unia Europejska robi dokładnie to samo. Zaproponowany przez Komisję budżet przewiduje inwestycje w naszą wspólną przyszłość. Podatnicy otrzymają więcej, choć nadal będą wydawać tyle samo. Powstanie prawdziwie europejski budżet, budżet na rzecz integracji.

 

Pobudzić wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej
Duża część budżetu zostanie przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego. Ze środków specjalnego instrumentu na rzecz spójności finansowane będzie łączenie sektorów energii, transportu oraz technologii informacyjnych.

 

Znacznie zwiększone zostaną środki na edukację i kształcenie zawodowe oraz badania naukowe i innowacje mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i realizację nowatorskich pomysłów. Wydatki w regionach mniej rozwiniętych przeznaczone zostaną na tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego, co przyniesie korzyści całej Europie.

 

Bezpieczniejsza Europa
Wiele współczesnych wyzwań ma wymiar międzynarodowy. Taniej jest również podejmować te wyzwania na szczeblu europejskim niż osobno przez każde z 27 poszczególnych państw UE.

 

Priorytetem wydatków na europejskie rolnictwo będzie bezpieczna i zdrowa żywność. Około 30 proc. dopłat bezpośrednich dla rolników będzie zależało od tego, na ile ich uprawy są przyjazne dla środowiska.

 

Planowane wydatki pomogą chronić środowisko, zwiększać efektywność energetyczną, zwalczać zmiany klimatu, zapewnić większą spójność przy rówoczesnym wspieraniu realizacji celów społecznych. W wielu obszarach wydatki te mogą zapewnić efekt dźwigni.

 

Nowy budżet pozwoli też wzmocnić zarządzanie zewnętrznymi granicami UE oraz zapewnić nowe fundusze na zwalczanie przestępczości, terroryzmu i cyberprzestępczości.

 

Pozycja UE na świecie

Postęp techniczny sprawia, że świat nie jest już tak ogromny jak dawniej. Nowe sojusze i nowe mocarstwa powodują, że Europa musi silniej zaznaczyć swoją pozycję.

 

Zwiększone zostaną wydatki na ochronę interesów Europy. Ostatnie wydarzenia w południowym regionie Morza Śródziemnego po raz kolejny pokazały, jaki wpływ mogą mieć na Europę dramatyczne wydarzenia w krajach sąsiadujących. UE przewiduje zachęty dla krajów, które przeprowadzą reformy polityczne i gospodarcze wzmacniające demokrację w regionie.

 

Europa, z której funduszy pochodzi ponad połowa pomocy rozwojowej na świecie, ma zamiar do roku 2015 osiągnąć cel polegający na przeznaczaniu na nią 0,7 proc. swojego DNB. Zobowiązanie to znalazło się również w nowym budżecie.

 

Bardziej sprawiedliwy i przejrzysty budżet

Podatnicy powinni wiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze. Nowy budżet powinien być prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Proponujemy wprowadzenie zmian w sposobie finansowania budżetu dzięki stworzeniu dodatkowych źródeł dochodu, które częściowo zastąpiłyby składki oparte na DNB poszczególnych krajów. Wierzymy, że zyskają na tym zarówno gospodarstwa domowe, jak i poszczególne kraje.

 

 

Żródło: Komisja Europejska

Loading Comments
Zainteresuje cię także