Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zmiany w akcyzie od 2012 roku
http://sxc.hu/

Zmiany w akcyzie od 2012 roku

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekty rozporządzeń akcyzowych, które wejdą w życie od 2012 r.

Projekty ukazały się w związku z zmianami, jakie w ustawie akcyzowej od 2 stycznia 2012 r. wprowadza ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378). Zmiany wprowadzane w/w ustawą dotyczą określenia zasad opodatkowania akcyzą węgla oraz koksu (tzw. wyroby węglowe).

Najistotniejsze zmiany wprowadzane projektowanymi rozporządzeniami obejmują:

• określenie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych oraz zakresu i sposobu ustalania norm dopuszczalnych ubytków,
• określenie wzoru i sposobu stosowania dokumentu dostawy w zakresie obrotu wyrobami węglowymi,
• określenie wzoru deklaracji dla wyrobów węglowych (AKC-WW),
• zmiany w niektórych deklaracjach akcyzowych (m. in. w deklaracji AKC-4/I, AKC-4/D, AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/F, AKC-4/I, AKC-4/J oraz AKC-4/K).

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów podmioty zainteresowane pracami nad niniejszymi projektami mogą zgłaszać swoje uwagi do 17 listopada 2011 r.

Planowane wejście w życie rozporządzeń to 2 stycznia 2012 r.

Teksty projektów rozporządzeń dostępne są TUTAJ.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Zainteresuje cię także