Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmiana zasad kontraktowania usług medycznych
http://sxc.hu/

Zmiana zasad kontraktowania usług medycznych

W tym roku znów pojawił się problem z kontraktowaniem usług medycznych. W związku z tym istnieje zagrożenie braku możliwości poprawnego przeprowadzenia konkursu ofert w zakresie leczenia jednego dnia, eksperci apelują o przedłużenie umów obecnym świadczeniodawcom o kwartał.

Pracodawcy RP wysłali w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe zasady kontraktowania

W czwartek, 20 października, został skierowany do konsultacji społecznych kolejny projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniający zasady kontraktowania. Okazało się, że opublikowane już rozporządzenia wymagają poprawek. Taką sytuację mieliśmy np. w przypadku świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kiedy to najpierw uniemożliwiano zawierania kontraktów lekarzom posiadającym tylko pierwszy stopień specjalizacji, a następnie zdecydowano się powrócić do poprzedniej sytuacji prawnej, kiedy to każdy lekarz specjalista może udzielać świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zagrożone jednodniowe szpitale

Podobna sytuacja dotyczy rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Po skierowaniu do konsultacji społecznych będącego podstawą do rozpoczęcia kontraktowania projektu zarządzenia NFZ okazało się, że Minister Zdrowia zmienia wymogi stawiane szpitalom jednodniowym. W związku z tym Prezes NFZ podpisał w czwartek zarządzenie, ale bez określenia wymogów dla trybu jednodniowego. Oznacza to, że Oddziały Wojewódzkie NFZ mogą rozpocząć kontraktowanie, ale nie ze szpitalami jednego dnia. Kontraktowanie w tym trybie zostało odłożone na późniejszy termin do czasu opublikowania rozrządzenia w Dzienniku Ustaw. To jednak oznacza, że istnieje poważne zagrożenie, że nie uda się zdążyć w terminowym przeprowadzeniem konkursów. To z kolei może oznaczać, że pacjenci stracą dostęp do operacji wykonywanych w trybie jednego dnia.

Powrót długich kolejek

- Takie działanie jest niedopuszczalne - nie można zmieniać wymogów w listopadzie, jeśli mają one obowiązywać od stycznia. Poza tym leczenie w trybie jednego dnia w wielu przypadkach znacznie zmniejsza kolejki do świadczeń. Dlatego po pierwsze należy jak najszybciej przedłużyć umowy obecnym świadczeniodawcom o kolejny kwartał, a dopiero potem przeprowadzić konkurs. Po drugie wprowadzanie nowych wymogów musi wiązać się z odpowiedni długim okresem przejściowym, żeby każdy szpital miał możliwość dokonania niezbędnych inwestycji i dostosowania się do wymogów - uważają Pracodawcy RP.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także