Zdaniem Komisji Europejskiej Polacy muszą dłużej...
http://sxc.hu/

Zdaniem Komisji Europejskiej Polacy muszą dłużej pracować

Komisja Europejska opublikowała tzw. białą księgę emerytur, w której zaleca państwom członkowskim promowanie dłuższej pracy, wydłużenie i wyrównanie wieku emerytalnego oraz ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak widać po ostatnich poczynaniach premiera Donalda Tuska, polski rząd postanowił zastosować się do wytycznych przygotowanych przez Komisję. Oznacza to, że Polacy nie unikną zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67 lat.

Tylko co trzeci Polak pracuje po ukończeniu 55. roku życia

- Polska odznacza się jednym z najniższych współczynników aktywności zawodowej osób w wieku 55 – 64 lata, który w 2010 r. wyniósł 34 proc., gorzej w UE jest tylko na Malcie – 30,2 proc. Dlatego też plany podniesienia wieku emerytalnego muszą uwzględnić także uwagi dotyczące aktywizacji zawodowej osób starszych – wyjaśnia Wioletta Żukowska z Pracodawców RP. W jej opinii rządowemu projektowi powinny towarzyszyć regulacje zachęcające pracodawców do zatrudniania osób w wieku powyżej 50. czy 60. roku życia. - Niestety, realizowany od 2008 r. rządowy program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” okazał się mało skuteczny. Z 7,3 mld zł przeznaczonych na Program, jedynie 2,3 mld zł przekazano na bezpośrednią pomoc osobom powyżej 50 lat - dodaje. Dlatego też koniczna jest analiza i odpowiednia weryfikacja funkcjonowania poszczególnych instrumentów tego programu.

Należy stosować wzorce sprawdzone w Niemczech lub Holandii

- Przydatne mogłyby się okazać np. rozwiązania obowiązujące w innych krajach UE. Przykładowo w Holandii stosuje się czasowe dotacje dla pracodawców i ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei w Niemczech w celu zwiększenia zatrudnienia osób w wieku 50 + wprowadzono ułatwienia w zawieraniu umów na czas określony – tłumaczy Wioletta Żukowska.

Przywileje emerytalne służb mundurowych są nie do zaakceptowania

W białej księdze Komisja Europejska podkreśla konieczność podniesienia w Polsce wieku emerytalnego dla służb mundurowych. Już w 2010 r. KE w tzw. zielonej księdze zaleciła państwom członkowskim zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa systemów emerytalnych. W państwach strefy euro podnoszenie wieku emerytalnego jest również metodą walki z kryzysem, gdyż spowolnienie gospodarcze tylko pogłębiło skutki trendów demograficznych. Takie reformy przeprowadzono m.in. w Niemczech, Hiszpanii czy Włoszech.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koalicja rządowa zawarła kompromis w sprawie reformy emerytalnej