Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólnika

Przedsiębiorca prowadzący  działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić jej wykonywanie w jednej z tych form. Jeżeli wykonujemy działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, to możemy zawiesić jej prowadzenie w jednej lub kilku takich spółkach. Oprócz tego gdy wykonujemy działalność w formie spółki cywilnej, to jej zawieszenie będzie skuteczne tylko wtedy, jeżeli tej czynności dokonają wszyscy wspólnicy.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych, to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG. Skutkuje to koniecznością złożenia wniosku o zawieszenie działalności w CEIDG.

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca jej nie wznowi przed upływem okresu 24 miesięcy, to wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Dodatkowo należy pamiętać, że zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników (na zasadach stosunku pracy określonych w Kodeksie pracy).

Prawa i obowiązki w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca (w jednoosobowej działalności lub spółce) zawieszając wykonywanie działalności gospodarczej:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.


Więcej o formalnościach związanych z zawieszeniem wykonywanej działalności możecie przeczytać Państwo w artykule pt. „
Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet”. Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Fiskus nie umorzy długu powstałego w czasie zawieszenia firmy