Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy a rozliczenie podatku...
FreeImages
Podatnik.Info

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy a rozliczenie podatku za 2018

Nie ulega wątpliwości, że wiele osób z Ukrainy znajduje w Polsce zatrudnienie.  Według NBP tylko w I połowie 2017 roku wydano Ukraińcom aż 91 tys. zezwoleń na pracę. Jeśli należysz do przedsiębiorców, którzy zatrudniali w poprzednim roku Ukraińców, sprawdź jak prawidłowo rozliczyć podatek.

 

Warto to wiedzieć, bez względu na to, czy rozliczasz się przez program PIT, czy samodzielnie wypełniasz deklarację.

 

Status rezydenta – rozliczenie przez program PIT 2018/2019

W zależności od tego, jaki status posiada pracownik, inny będzie sposób rozliczania podatku. Jeśli dana osoba jest rezydentem, czyli posiada certyfikat rezydencji, będzie ją obejmował nieograniczony obowiązek podatkowy. Warto wiedzieć, że ten dokument jest wydawany w dwóch przypadkach – jeśli obcokrajowiec przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym oraz wtedy, gdy w Polsce znajduje się centrum jego interesów osobistych bądź też gospodarczych. 

 

Pracownik, który ma status rezydenta może się rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem 18% lub 32% stawki. W związku z tym, jako pracodawca masz obowiązek przygotować dla takiej osoby PIT-11, a w ciągu roku podatkowego – pobierać zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku obcokrajowiec z Ukrainy będzie się rozliczał z polskim urzędem skarbowym z całości uzyskiwanych przez siebie dochodów, nie tylko z tej części, którą uzyskał w Polsce. Swoją deklarację wypełni szybko, pobierając program PIT i wykonując polecenia, które wydaje kreator.

 

Pozostali pracownicy z Ukrainy

Nie każdy Ukrainiec może uzyskać status rezydenta. Wtedy sposób rozliczenia zależy od tego, jaką umowę zawarł z pracodawcą. Co ważne, osoby niebędące rezydentami podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Będzie to miało znaczenie podczas wypełniania formularza PIT online lub w postaci papierowego dokumentu.

 

Umowa o pracę

Podobnie jak w przypadku rezydentów, Ukraińcy, którzy nie mają tego statusu, a pracują w oparciu o umowę o pracę będą się rozliczali za ogólnych zasadach. Dla nich również pracodawca ma obowiązek sporządzić PIT-11 i pobierać składki. Różnica polega jednak na tym, że osoba bez statusu rezydenta nie będzie się rozliczać z polskim fiskusem z całości uzyskanych dochodów, a jedynie z części uzyskanej w Polsce. To właśnie ją musi wykazać, składając PIT – online lub w urzędzie skarbowym.

 

Umowa zlecenie

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz Ukraińców niebędących rezydentami na podstawie umowy zlecenia, to znaczy, że powinieneś pobierać z ich wynagrodzenia zryczałtowany podatek. Jego wysokość to 20% przychodu.

 

Pamiętaj, by sprawdzić czy podatnik zatrudniony w ramach umowy zlecenie ma też inne źródła dochodu. Jeśli tak nie jest, musisz pokryć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przeciwnym razie możesz być zwolniony z takiego obowiązku.

 

Jeśli nie wiesz, jak poprawnie rozliczyć zeznanie podatkowe, ułatw sobie to zadanie korzystając z programu PIT pro. On wskaże, jakie informacje należy podać w Twoim przypadku, obliczy wymagane kwoty i szybko prześle PIT-37 online. Następnie otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które – wraz z innymi dokumentami podatkowymi – powinieneś archiwizować przez 5 lat.

Loading Comments