Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zastępstwo procesowe – na czym polega?
http://sxc.hu/
creandi.pl

Zastępstwo procesowe – na czym polega?

Szykuje się sprawa w sądzie? Dla kogoś, kto ma mgliste pojęcie o prawie i mało czasu w zanadrzu może być to duży problem. Do tego dochodzi stres związany z przeprawą przez gąszcz przepisów i niepewność jutra. 

W takiej sytuacji przydać może się tzw. zastępstwo procesowe. Na czym ono polega? Jak wygląda w praktyce?

Zastępstwo procesowe stwarza możliwość bycia reprezentowanym przez kompetentną osobę w sprawach sądowych. Dzięki niemu nie trzeba w trybie ekspresowym dokształcać się z przepisów ani tracić czasu na załatwianie określonych czynności.

Koszty zastępstwa procesowego

Należy uwzględnić tu pewne koszty. Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu” minimalna opłata za zastępstwo w sprawie np. rozwodu i unieważnienia małżeństwa wynosi 360 zł. Minimalny koszt zastępstwa sprawie ustalenia ojcostwa to 240 złotych a w sprawie przysposobienia 180 zł. Warto jednak tu zaznaczyć, że ustalając koszty zastępstwa procesowego sąd bierze pod uwagę przede wszystkim nakład pracy adwokata oraz charakter prowadzonej sprawy.

Jakie prawa ma pełnomocnik?

–Zastępstwo procesowe tworzy się na podstawie specjalnej umowy zawieranej między adwokatem a osobą, która potrzebuje pomocy w danym zakresie – mówi mecenas Marta Midloch z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch, Syryca – Zastępstwo procesowe wymaga też udzielenia adwokatowi pełnomocnictwa, które pozwoli mu wykonywać swoje obowiązki – dodaje mec. Midloch. Co wchodzi w skład takiego pełnomocnictwa procesowego? Na jego mocy adwokat jest uprawniony do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, czynności związanych z zabezpieczeniem i egzekucją a także do dalszego udzielenia pełnomocnictwa np. radcy prawnemu. Pełnomocnictwo procesowe pozwala także na zawarcie ugody czy zrzeczenia się roszczenia (przy założeniu, że w danym pełnomocnictwie takie uprawnienie nie zostało wyłączone). Zastępstwo uwzględnia też odbiór kosztów procesu od strony przeciwnej.

Umowna sprawa

Osoby, które rozważają skorzystanie z tej formy pomocy prawnej powinny wiedzieć, że prawo dopuszcza szczegółowe i indywidualne określenie zakresu pełnomocnictwa. W praktyce oznacza to, że udzielający pełnomocnictwa może zastrzec, że będzie ono obejmowało postępowanie np. tylko w jednej instancji albo w ograniczonym czasie. Zakres pełnomocnictwa powinien być jednak wyraźnie określony – tak aby zapis umowy nie budził wątpliwości i umożliwił płynne załatwienie sprawy. Jak wygląda umowa o zastępstwo procesowe? Podstawowe wzory umowy znajdziemy w internecie, dysponują nimi także prawnicy. Dokument taki zawiera informację na temat daty jego zawarcia, wymienia też strony umowy, określa przedmiot sprawy, zobowiązania i uprawnienia stron. Umowa o zastępstwo procesowe reguluje też kwestie wynagrodzenia i czasu jej trwania.

Loading Comments