Zastępstwo procesowe – na czym polega?
http://sxc.hu/
creandi.pl

Zastępstwo procesowe – na czym polega?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W takiej sytuacji przydać może się tzw. zastępstwo procesowe. Na czym ono polega? Jak wygląda w praktyce?

Zastępstwo procesowe stwarza możliwość bycia reprezentowanym przez kompetentną osobę w sprawach sądowych. Dzięki niemu nie trzeba w trybie ekspresowym dokształcać się z przepisów ani tracić czasu na załatwianie określonych czynności.

Koszty zastępstwa procesowego

Należy uwzględnić tu pewne koszty. Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu” minimalna opłata za zastępstwo w sprawie np. rozwodu i unieważnienia małżeństwa wynosi 360 zł. Minimalny koszt zastępstwa sprawie ustalenia ojcostwa to 240 złotych a w sprawie przysposobienia 180 zł. Warto jednak tu zaznaczyć, że ustalając koszty zastępstwa procesowego sąd bierze pod uwagę przede wszystkim nakład pracy adwokata oraz charakter prowadzonej sprawy.

Jakie prawa ma pełnomocnik?

–Zastępstwo procesowe tworzy się na podstawie specjalnej umowy zawieranej między adwokatem a osobą, która potrzebuje pomocy w danym zakresie – mówi mecenas Marta Midloch z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch, Syryca – Zastępstwo procesowe wymaga też udzielenia adwokatowi pełnomocnictwa, które pozwoli mu wykonywać swoje obowiązki – dodaje mec. Midloch. Co wchodzi w skład takiego pełnomocnictwa procesowego? Na jego mocy adwokat jest uprawniony do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, czynności związanych z zabezpieczeniem i egzekucją a także do dalszego udzielenia pełnomocnictwa np. radcy prawnemu. Pełnomocnictwo procesowe pozwala także na zawarcie ugody czy zrzeczenia się roszczenia (przy założeniu, że w danym pełnomocnictwie takie uprawnienie nie zostało wyłączone). Zastępstwo uwzględnia też odbiór kosztów procesu od strony przeciwnej.

Umowna sprawa

Osoby, które rozważają skorzystanie z tej formy pomocy prawnej powinny wiedzieć, że prawo dopuszcza szczegółowe i indywidualne określenie zakresu pełnomocnictwa. W praktyce oznacza to, że udzielający pełnomocnictwa może zastrzec, że będzie ono obejmowało postępowanie np. tylko w jednej instancji albo w ograniczonym czasie. Zakres pełnomocnictwa powinien być jednak wyraźnie określony – tak aby zapis umowy nie budził wątpliwości i umożliwił płynne załatwienie sprawy. Jak wygląda umowa o zastępstwo procesowe? Podstawowe wzory umowy znajdziemy w internecie, dysponują nimi także prawnicy. Dokument taki zawiera informację na temat daty jego zawarcia, wymienia też strony umowy, określa przedmiot sprawy, zobowiązania i uprawnienia stron. Umowa o zastępstwo procesowe reguluje też kwestie wynagrodzenia i czasu jej trwania.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Opłata za aplikację nie jest kosztem w działalności gospodarczej