Zasady korygowania faktur - co się zmieniło w 2018 roku - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zasady korygowania faktur - co się zmieniło w 2018 roku
Redakcja
korygowanie faktur
Redakcja

Zasady korygowania faktur - co się zmieniło w 2018 roku

Podziel się tym artykułem:   

Jeśli na fakturze pojawi się błąd, należy poprawić go za pomocą korekty. Inaczej w razie kontroli urzędnicy mogą zakwestionować poprawność dokumentacji i dokonanych rozliczeń. Sprawdź, co zmieniło się w przepisach dotyczących korekty faktur w 2018 roku. 

Korekta faktury, inaczej faktura korygująca, to dokument służący do zmiany danych na wystawionej wcześniej fakturze. Na dokumentach tych często pojawiają się pomyłki dotyczące nazw, ilości, czy kwot za sprzedane towary lub usługi. Przedsiębiorcom zdarzają się także zwroty i reklamacje. Wszystkie te sytuacje zobowiązują ich do korekty pierwotnej faktury.Kiedy należy skorygować fakturę?

Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada, że fakturę korygującą należy wystawić w przypadkach:

- dokonania zwrotu towarów i opakowań,

- dokonania nabywcy zwrotu części lub całości zapłaty,

- udzielenia obniżek cen,

- udzielenia rabatu,

- podniesienia ceny, pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku.

Drobne pomyłki, dotyczące np. danych adresowych czy dokładnej nazwy produkty może poprawić kupujący za pomocą noty korygującej. Pozostałe dane poprawia jedynie sprzedający.

Co powinna zawierać faktura korygująca?

Prawidłowa faktura korygująca zawiera następujące informacje:

- wyrazy ‘faktura korygująca’ lub ‘korekta’,

- numer porządkowy i datę wystawienia,

- dane zawarte w fakturze, która jest korygowana,

- przyczynę korekty,

- korektę podstawy opodatkowania lub kwoty należnego podatku, z wyszczególnieniem  kwot poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

- prawidłową treść korygowanych pozycji.

Należy pamiętać, że w celu pomniejszenia podatku VAT na podstawie wystawionej korekty, należy uzyskać potwierdzenie jej otrzymania przez kontrahenta.W jakim okresie księgować korektę faktury?

Jeszcze do niedawna korekty ujmowano w ewidencji z datą wystawienia pierwszej faktury, niezależnie od przyczyn korekty. Było to kłopotliwe, szczególnie w sytuacjach, gdy korekty dotyczyły innego roku podatkowego, wpływając na roczne zeznanie podatkowe.

Obecne zasady księgowania korekt opisuje art. 14 ust. 1m-1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Głosi on, że moment ujęcia faktury korygującej w ewidencji zależy od powodu, z jakiego dokonano korekty. Jeśli korektę wystawiono na skutek błędu, należy cofnąć się do daty wystawienia pierwotnej faktury. Jeśli korektę wystawiono z powodu zdarzeń późniejszych – zwrotu, rabatu, reklamacji, należy rozliczyć ją na bieżąco, z datą wystawienia.

 

Termin wystawienia korekty faktury

Faktury korygujące należy wystawić w momencie zwrotu towaru lub ujawnienia błędu. Czasami jednak zdarza się, że błędy zostają zauważone dopiero po dłuższym czasie. Przepisy nie wskazują żadnego ostatecznego terminy na wystawienie korekty faktury, skupiają się jedynie na okolicznościach jej wystawienia. Można przyjąć, że skoro zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach i przez 5 lat należy przechowywać dokumentację sprzedaży, to właśnie taki okres powinien obowiązywać jako ostateczny termin wystawienia korekty. Faktury starsze niż 5 lat nie wymagają nawet przechowywania i korekt.

Podziel się tym artykułem: