Zasady rocznego obliczenia podatku przez płatnika
http://sxc.hu/

Zasady rocznego obliczenia podatku przez płatnika

Aby skorzystać z możliwości rocznego obliczenia podatku przez płatnika, należy spełnić określone warunki. Takie rozwiązanie wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami, które kierują taką procedurą.

Z rocznego obliczenia podatku przez płatnika możemy skorzystać tylko wówczas, jeśli dochody od tego płatnika były jedynymi dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej osiągniętymi przez podatnika w danym roku podatkowym. Do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie należy złożyć płatnikowi stosowne oświadczenie PIT-12.


Podstawowym ograniczeniem takiej formy rozliczenia jest niemożność skorzystania z ulg i odliczeń, a także preferencyjnej formy opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Należy zatem dobrze przemyśleć, czy przekazując obowiązek rocznego rozliczenia naszego podatku na płatnika, nie stracimy za dużo. Zyskiem będzie z pewnością brak dodatkowych formalności związanych z rozliczeniem.


Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym osiągnął dochody inne niż opodatkowane według skali podatkowej i skorzystał z obliczenia podatku przez płatnika, musi samodzielnie złożyć odrębne zeznanie podatkowe. Dotyczy to sytuacji osiągnięcia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Bez konieczności dopełniania żadnych formalności organy rentowe rozliczają następujące rodzaje dochodów:

  • z krajowych emerytur i rent,
  • z rent strukturalnych, rent socjalnych,
  • ze świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.


Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, kiedy:

  • wobec podatnika ustał obowiązek poboru zaliczek,
  • podatnikowi zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,
  • na podstawie przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,
  • organ rentowy  nie pobierał podatnikowi zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W powyższych sytuacjach organ rentowy przesyła podatnikowi informację PIT-11A i na jej podstawie podatnik ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie.


Jeżeli emeryt/rencista osiągnął inne dochody niż z emerytury czy renty, np. z umowy zlecenia czy umowy o pracę albo dochody inne niż opodatkowane wg skali podatkowej ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie, uwzględniając w zeznaniu również dochody osiągnięte z emerytury/renty. Urząd skarbowy traktuje wówczas zeznanie podatnika jako obowiązujące.


Nawet jeżeli płatnik dokonał obliczenia podatku i sporządził PIT-40/PIT-40A, podatnik nadal może zdecydować się rozliczyć samodzielnie i skorzystać z ulg i odliczeń albo z preferencyjnej formy opodatkowania. Musi w tym celu złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-37.

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także