Zasady liczenia zadłużenia budżetu państwa to kreatywna...
http://sxc.hu/

Zasady liczenia zadłużenia budżetu państwa to kreatywna księgowość?

W ocenie Pracodawców RP propozycja resortu finansów dotycząca nowych zasad liczenia zadłużenia jest działaniem z zakresu kreatywnej księgowości.

Kilkakrotne przeliczenie długu publicznego w celu uniknięcia wprowadzenie procedur ostrożnościowych

Zgodnie z pomysłem resortu finansów, dług publiczny co do zasady ma być nadal przeliczany na złote wedle kursów walut z ostatniego dnia grudnia. Na czym polega nowość? Jeśli z powyższej operacji będzie wynikało, że przekroczony zostanie I lub II próg ostrożnościowy, to zadłużenie zostanie przeliczone raz jeszcze, ale już według kursu średniorocznego, a dług będzie pomniejszony o tzw. wolne środki. Procedury ostrożnościowe zostaną uruchomione dopiero wtedy, gdy i po tej operacji relacja długu publicznego do PKB przekroczy progi. Zdaniem ekspertów Pracodawców RP takie działania noszą znamiona kreatywnej księgowości.

Bezpiecznie możemy czuć się tylko na papierze?

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że żadnemu środowisku nie zależy na tym, aby progi, po przekroczeniu których trzeba będzie ciąć wydatki, zostały przekroczone. Także środowisko pracodawców zdaje sobie sprawę, że pociągnęłoby to za sobą szereg negatywnych konsekwencji - tak społecznych, jak i stricte ekonomicznych, czy też gospodarczych. – Nie dziwi nas więc determinacja resortu, aby do tego – przynajmniej na papierze – nie doszło – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Rząd przeprowadził za mało reform ograniczających wydatki budżetu państwa

Można się obawiać, że omawiana propozycja wynika z faktu, że sytuacja finansów publicznych (lub prognozy co do niej) jest gorsza niż się to powszechnie przedstawia. Dlaczego tak jest? – Przez ostatnie 5 lat na palcach jednej ręki można policzyć reformy dotyczące strony wydatkowej budżetu – dodaje Rogowiecki. – Reforma emerytur mundurowych, wydłużenie wieku emerytalnego oraz zamrożenie płac w budżetówce to jedyne działania po stronie wydatkowej budżetu, za które można pochwalić nasze władze – mówi ekspert Rogowiecki przypominając jednocześnie, że dużo łatwiej szło władzom z przychodami. – Podniesienie stawek VAT, czy też wymiaru składki rentowej to tylko przykłady – wymienia Rogowiecki.

To doprowadziło do sytuacji, w której spowolnienie gospodarcze zostało dodatkowo wzmocnione rosnącym fiskalizmem państwa. – Efekt? Kolejne księgowe pomysły, które mają udowodnić, że jest lepiej niż w rzeczywistości. Tyle tylko, że jak spojrzymy na południe Europy, łatwo znajdziemy tam dowody na to, że jest to gra, w której „nagrodą” jest głęboki kryzys – ostrzega Rogowiecki.

 

Źródłó: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 122 głosów
48%

przez telefon

58 głosów
48%

z komputera

59 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także