Zarobki z reklam na blogu można opodatkować stawką 8,5%
sxc.hu
Tax Care

Zarobki z reklam na blogu można opodatkować stawką 8,5%

Ważne jest by prowadzona strona internetowa nie stanowiła wykonywania działalności gospodarczej. 

Internet to popularne obecnie miejsce na reklamę. W konsekwencji rosnącego zapotrzebowania na powierzchnię, na której można opublikować reklamę, wielu podatników, posiadających własne strony www, decyduje się na odpłatne udostępnienie w tym celu części swojej witryny. Należy jednak pamiętać o konieczności opodatkowania uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Dochód z reklam na stronach internetowych podlega opodatkowaniu

W związku z powszechnością podatku dochodowego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów objętych zwolnieniami podatkowymi – przedmiotowym oraz podmiotowym, a także dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Charakter w jakim właściciel udostępnia witrynę, decyduje o formie opodatkowania

W zależności od charakteru, w jakim właściciel strony www, udostępnia przestrzeń witryny, źródło, do którego zostanie zakwalifikowana zapłata za publikację reklamy może być różne.

W przypadku, gdy strona internetowa jest udostępnia w związku z prowadzoną w tym celu działalnością gospodarczą, opłatę za publikację reklamy z zasady zalicza się do  określonego w art.  10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródła, jakim jest działalność gospodarcza.  W takiej sytuacji uzyskane przychody należy zatem opodatkować według zasad właściwych dla skali podatkowej lub też 19% podatkiem liniowym.

Poza działalnością możliwa stawka 8,5 %

Z drugiej strony, w sytuacji, gdy właściciel witryny, prowadzi stronę internetową hobbystycznie, przez co jej udostępnianie nie przejawia charakteru działalności gospodarczej, przychód z publikacji reklam należy zakwalifikować do innych źródeł.

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają w tym przypadku możliwość zaliczenia otrzymanego dochodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, jakim jest  najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze.  Pozwala to na zastosowanie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki 8,5%. Decydując się na wybór tej formy opodatkowania trzeba  jednak pamiętać, że zastosowanie niskiej stawki łączy się z brakiem możliwości rozliczenia poniesionych kosztów. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest bowiem przychód, a nie dochód. 

„Umową podobną do najmu jest umowa, na podstawie której jeden podmiot oddaje innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej administrowanej przez ten pierwszy podmiot (w określonym miejscu tej strony) określonych treści (najczęściej reklamowych). Nie ma tu ani najmu rzeczy, ani praw, jednak następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.” -  A. Bartosiewicza, R. Kubackiego, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, Wydawnictwo ABC, 2011 r. 

Sąd potwierdza ryczałt

Choć stanowisko prezentowane, w sprawie formy opodatkowania właściwej dla przychodów osiąganych w związku z publikowaniem reklam na stronach internetowych przez osoby prywatne nie jest jednolite, dość istotnym wydaje się wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 czerwca br. (sygn. akt I SA/Łd 657/12), w którym sąd przyznał rację podatnikowi i jednoznacznie potwierdził możliwość opodatkowania zapłaty za udostępnienia, w celu publikacji reklamy, fragmentu strony internetowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to bezpośrednio z charakteru umowy, na podstawie której udostępniana jest powierzchnia reklamowa.

„Umowa udostępniająca do używania stronę internetową jest umową nienazwaną, zbliżoną jednak do umowy dzierżawy. Jej celem jest bowiem, "wydanie" kontrahentowi, za wynagrodzeniem, strony internetowej (lub jej części – jak w niniejszym przypadku) do korzystania poprzez umieszczanie na niej reklam swoich klientów. W tym też momencie właściciel strony internetowej traci niejako swoje władztwo, gdyż nie może korzystać ze swojej strony (lub jej części), ani udostępnić jej do korzystania innemu podmiotowi. Zakres obowiązków stron takich umów jest zatem analogiczny jak w umowie dzierżawy.” – ww. wyrok z 29.06.2012 r.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl


Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także