Zarobki inżynierów
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Zarobki inżynierów

W 2012 roku mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie wynosiła 5 400 PLN (o 20% więcej niż dla osób tylko z tytułem magistra). Płace 25% inżynierów przekraczały 8 600 PLN. Zarobki jednej czwartej najniżej opłacanych pracowników należących do tej grupy nie przekraczały 3 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim była zdecydowanie wyższa niż osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie lub zawodowe. – Absolwenci studiów magisterskich, aby zarobić tyle ile inżynierowie w ciągu 8 godzin, musieli pracować dziennie 9 godzin i 36 minut, zaś osoby z wykształceniem wyższym zawodowym – 11 godzin i 36 minut. Zakładamy, że osoba z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim nie zostawała po godzinach, by zarobić na swoje całkowite wynagrodzenie – mówi Sylwia Rębisz z Sedlak & Sedlak.

Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera pracujący w bankowości i ubezpieczeniach (7 200 PLN). O 200 PLN mniej zarabiali pracownicy technologii informatycznych oraz telekomunikacji. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim oraz energetyce i ciepłownictwie kształtowała się na poziomie 5 500 PLN. Zdecydowanie mniej płacono inżynierom w sektorze publicznym (3 400), nauce i szkolnictwie (3 440) oraz w ochronie środowiska (4 000 PLN).

Podobnie jak w pozostałych grupach, w przypadku inżynierów wynagrodzenie do pewnego momentu rosło wraz ze zwiększającym się stażem pracy. – Najwyższe płace otrzymywały osoby, których staż pracy wynosił od 16 do 20 lat. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto ukształtowała się na poziomie 7 500 PLN. Zarobki inżynierów, których staż pracy przekroczył 20 lat systematycznie spadały. Dla osób pracujących od 21 do 30 lat wynosiły one 6 200 PLN, zaś dla osób ze stażem przekraczającym 31 lat – 5 737 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, których staż pracy wynosił rok lub mniej. Zarabiały one przeciętnie 3 000 PLN – komentuje przedstawiciel Sedlak & Sedlak.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także