Zapłacisz za zniszczenie mienia pracodawcy
sxc.hu
creandi.pl

Zapłacisz za zniszczenie mienia pracodawcy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy można się przed nimi jakoś zabezpieczyć?

W pracy jak w życiu – czasem zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Chwila roztargnienia może naruszyć mienie należące do pracodawcy a samego pracownika postawić w niezręcznej sytuacji. Zdarzenia tego typu przewidział Kodeks Pracy, który nie pozostawia żadnych wątpliwości: jeśli pracownik na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków ze swojej winy wyrządzi pracodawcy szkodę, to ponosi za to odpowiedzialność materialną.

Kara wysoka jak 3 pensje

Jak wysoką karę może ponieść pracownik? W tym punkcie kodeks zabezpiecza interesy zatrudnionego. Otóż jeżeli pracownik naruszył mienie pracodawcy nieumyślnie to w myśl artykułu 199 Kodeksu Pracy nie zapłaci on odszkodowania większego niż 3-miesięczne wynagrodzenie. Inaczej jest w przypadku gdy zatrudniony dopuścił się naruszenia umyślnie – wówczas jest on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej jej wysokości. Oczywiście to na pracodawcy ciąży obowiązek uzasadnienia zarówno odpowiedzialności pracownika jak i wysokości powstałej szkody. Innymi słowy to pracodawca musi udowodnić, że pracownik wyrządził szkodę mieniu. Warto pamiętać też, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie w jakim pracodawca lub ktoś inny przyczynił się do jej powstania. W środowisku IT praca ze sprzętem i nowoczesnym oprogramowaniem to codzienność, a troska o wyposażenie leży w gestii tak kierownictwa, jak i załogi mówi Weronika Florkowska z firmy PrimeSoft Polska.Warto pamiętać o tym, że dobre przeszkolenie pracowników pozwala znacznie obniżyć ryzyko uszkodzenia sprzętu – dodaje Florkowska. Jak widać w interesie samego szefa leży dobre przeszkolenie załogi. Co jeśli mimo tego dojdzie do zniszczenia mienia z winy np. kilku pracujących? Kodeks pracy mówi jasno: jeśli za wyrządzenie szkody odpowiada nie jeden, a kilku pracowników, to każdy z nich musi liczyć się z konsekwencjami – proporcjonalnie do popełnionego przewinienia.

Patrz, co podpisujesz

Warto pamiętać, że prawo nieco inaczej taktuję szkodę wyrządzoną mieniu, które zostało pracownikowi powierzone, np. strój roboczy, smartfon czy laptop. Za szkodę powstałą na mieniu tego typu pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości. Kodeks Pracy w art. 124 paragraf 3 przewiduje, że jeżeli szkoda nastąpiła na wskutek przyczyn niezależnych od zatrudnianego, to nie ponosi on za nią odpowiedzialności. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawca nie zapewnił warunków, które umożliwiłyby ochronę mienia firmy. O sytuacjach kryzysowych warto pomyśleć zawczasu. Interesy pracodawcy i pracownika można zabezpieczyć też w specjalnej umowie towarzyszącej  powierzeniu rzeczy. Na tym nie koniec. – Przy udostępnianiu zatrudnionym samochodów dodatkowo można poprosić pracowników o podpisanie tzw. „car policy”  – mówi Dawid Nowicki z Flotis.pl. – to dokument regulujący zasady korzystania z pojazdu, który może określać też zakres odpowiedzialności obu stron – tłumaczy Nowicki.

Przed  podpisaniem umowy czy dokumentu „car policy” należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i pamiętać o niej podczas użytkowania pojazdu. Pomoże to uniknąć przykrych niespodzianek i cieszyć się powierzonym sprzętem.

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracowników czekają duże  zmiany w kwestii podpisywania umów o pracę