Zaostrzenie wymogów przy kredytywach hipotecznych
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Zaostrzenie wymogów przy kredytywach hipotecznych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W roku 2015 nie może być on niższy, niż 10%, czyli udzielane kredyty hipoteczne opiewać mogą na maksymalną wartość będącą odpowiednikiem 90% wartości nabywanej nieruchomości.

Jeszcze w roku 2013 solidnie przygotowany kredytobiorca mógł nie tylko zaciągnąć kredyt hipoteczny w kwocie stanowiącej 100% wartości nabywanej nieruchomości, ale nawet w kwocie przewyższającej tę wartość – banki kredytowały zobowiązania o współczynniku LtV (loan to value – stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości) wynoszącym np. 120%.

2014

Stan ten zmieniła jednak obowiązująca od stycznia 2014 r., znowelizowana Rekomendacja S z 18 czerwca 2013 r. W spisie dobrych praktyk dotyczących zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczanymi hipotecznie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wskazano, że optymalny poziom „wartość wskaźnika LtV w momencie udzielenia kredytu nie powinien przekraczać poziomu: a) 80% lub b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP”.

KNF nie nakazała jednak natychmiastowego obniżenia maksymalnego poziomu akceptowalnego LtV, a założyła, że będzie on stopniowo redukowany w latach 2014-2017. Co za tym idzie, wraz z nadejściem roku 2014 potencjalni kredytobiorcy zainteresowani kredytem hipotecznym musieli dysponować już wkładem własnym na poziomie 5% wartości nieruchomości, tj. wartość wskaźnika LtV nie mogła przekraczać poziomu 95%.

2015

Kolejna zwyżka minimalnego poziomu wkładu własnego, jakiego banki wymagają od kredytobiorców stała się faktem 1 stycznia br. Zgodnie z zaleceniami KNF „dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%”. Oznacza to, że kredytobiorcy muszą dysponować już nie 5%, a 10% wartości nieruchomości.

10% to niby niewiele, jednak perspektywa zmienia się, gdy to 10% odpowiada 25.000 zł należnych w przypadku kredytowania nieruchomości wartej 250.000 zł. Pomocny może być rządowy program Mieszkanie dla Młodych, ponieważ dopłaty realizowane w jego ramach przeznaczane są właśnie na wkład własny kredytu. Kredytobiorcy mogą liczyć tu wprawdzie na dofinansowanie rzędu ok. 10% wartości nieruchomości (15% dla kredytobiorcy wychowującego min. jedno dziecko, 20% jeśli w okresie do 5 lat od nabycia mieszkania beneficjenci doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka), jednak obostrzenia programu sprawiają, że koniec końców skorzystać może z niego wyłącznie określona – wąska grupa przyszłych kredytobiorców zainteresowanych zakupem nieruchomości, a same dopłaty i tak obejmują wyłącznie określany metraż, więc wartość ok. 10% dofinansowania wkładu nie znajdzie zastosowania dla nieruchomości mierzącej np. 72 mkw.

2016 i dalej

W przyszłym roku o kredyt będzie jeszcze ciężej, ponieważ „dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: a) 85% lub, b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP”. To mimo wszystko nie koniec, ponieważ już od roku 2017 zacznie obowiązywać wskazany wyżej, optymalny według KNF poziom LtV rzędu 80% (90% gdy część ekspozycji przekraczająca 80% zostanie odpowiednio zabezpieczona).
 

Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kredyty na 100 proc. mają się dobrze, ale już niedługo