Zamiast do koperty przelej pieniądze na konto parafii
http://sxc.hu/

Zamiast do koperty przelej pieniądze na konto parafii

Przyjmujesz księdza po kolędzie i przy tej okazji chcesz przekazać pieniądze na kościół? Jeśli zamiast wręczenia koperty wykonasz przelew bankowy, możesz wydatek odliczyć od dochodu. A to zmniejszy ciężar darowizny.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Początek roku to czas wizyt duszpasterskich w naszych domach. Zwyczajowo przy tej okazji wiele osób wspomaga finansowo swoją parafię. Zamiast wkładać określoną kwotę do koperty można przekazać ją przelewem bankowym zmniejszając przy okazji swój dochód do opodatkowania.

Dochód do opodatkowania można zmniejszyć

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka odliczeń, jakich można dokonać od dochodu, co bezpośrednio wpływa na wysokość podatku jaki trzeba zapłacić. Katalog ten zawiera między innymi darowizny na cele kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się od dochodu za rok, w którym została przekazana. Oznacza to, że wsparcie przekazane w związku z tegorocznymi wizytami można odliczyć, składając w 2013 roku zeznanie za 2012 rok.

Za darowizny na cele kultu religijnego uznaje się darowizny przekazywane na realizację obrzędów religijnych czy całokształt czynności religijnych.

Ale nie więcej niż o 6%

Ustawa przewiduje jednak limit możliwego odliczenia. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu. Ale uwaga! Licząc ten limit trzeba uwzględnić wszystkie możliwe darowizny wskazane w ustawie. Poza omawianą są to:

- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego np. fundacji, stowarzyszenia, szkoły publicznej, które realizują cele wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, cele ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy),

- cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew).

>>>Pobierz Program "PIT-y 2011" do pozyskania 1 proc. podatku dla swojej OPP<<<

Jeśli więc poza wsparciem dla kościoła w danym roku wspieraliśmy też inne wskazane w ustawie cele, należy zsumować wszystkie przekazane darowizny i sprawdzić, czy ich kwota nie przekracza 6 % rocznego dochodu.

Jak odliczenie przekłada się na wysokość płaconego podatku? Przykładowo, jeśli podczas kolędy przekażemy kwotę 100 zł i wobec naszych dochodów ma zastosowanie 18-proc. stawka podatku, faktycznie przekażemy 82 zł. Jeśli natomiast osiągamy wysokie dochody, opodatkowane 32-proc. stawką, i przekażemy 500 zł, to ekonomiczny ciężar darowizny wyniesie 340 zł.

Darowizna tylko przelewem, ale nie na konto proboszcza

Żeby darowizna mogła podlegać odliczeniu trzeba posiadać odpowiednią dokumentację. W przypadku darowizny pieniężnej jest to dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Uwaga! Taka darowizna, nawet jeśli spełnia cel kultu religijnego, nie może zostać przekazana bezpośrednio osobie fizycznej. Oznacza to, że konieczne jest przelanie pieniędzy na rachunek parafii czy organizacji przy niej działającej. Problem może się faktycznie pojawić, gdy parafia nie posiada oddzielnego konta bowiem przelew dokonany bezpośrednio na rachunek np. proboszcza, jako osoby fizycznej, nie może być uwzględniony dla celów podatkowych. Takiej darowizny nie można więc odliczać od dochodu.

Darowiznę wykaż w zeznaniu

Jeśli wskazane warunki zostały spełnione można bezpiecznie skorzystać z preferencji podatkowej. W tym celu trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (będzie to w szczególności nazwa i adres).

>>>Rozlicz się za pomocą Programu PIT PRO 2011 od Podatnik.info<<<

Uwaga! Jeśli jednak z jakiś względów darowizna by do nas wróciła, trzeba tę informację przekazać urzędowi skarbowemu. Mamy na to miesiąc.

… i przechowuj dokumenty 5 lat

Udokumentowanie dokonanego przelewu trzeba zachować razem z całą dokumentacją dotyczącą rocznego rozliczenia podatku przez 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym złożone zostało zeznanie. Oznacza to, że darowizny, które zostały przekazane w 2012 roku zostaną odliczone od dochodu za 2012 rok w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2013 roku. Całą dokumentację trzeba zachować do końca 2018 roku.

Nie wszystkie formy opodatkowania

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie formy opodatkowania pozwolą na skorzystanie z tej ulgi. Jest ona przewidziana tylko dla osób, które są opodatkowane według skali i podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Nie skorzystają więc z niej osoby opodatkowane kartą podatkową, czy według jednolitej stawki liniowej jeśli jedynym przychodem jest przychód z działalności.

 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek można zmniejszyć dzięki darowiznom. Również na rzecz organizacji religijnych