Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Założenie działalności gospodarczej przez internet
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Założenie działalności gospodarczej przez internet

Osoba chcąca zarejestrować wykonywanie działalności gospodarczej może dokonać tej czynności na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis, który jest wykonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Ponadto należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowo we wniosku o wpis do CEIDG możemy określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Oprócz tego podlegamy obowiązkowi złożenia wniosku o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

NIP ciągle potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej

Identyfikatorem przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca go nie posiada lub nie pamięta numeru swojego NIP, zobowiązany jest we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, że dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP (np. podczas składania rocznego PIT-u w urzędzie skarbowym).

Procedura złożenia wniosku w CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie w rejestrze CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Ważne jest, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi okazywać urzędnikom zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w przypadku, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, natomiast w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Podatnik chcący zarejestrować w CEIDG działalność gospodarczą jako osoba fizyczna za pomocą formularza CEIDG-1, może to zrobić za pomocą kilku trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line , a następnie złożyć go (podpisany) elektronicznie,
  • bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  • pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Następnie gmina przekształci go na wniosek elektroniczny,
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być jednak notarialnie potwierdzony.

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Oto grafika przedstawiająca całą procedurę złożenia wniosku CEIDG-1 w systemie CEIDG:

Źródło: firma.gov.pl

Więcej o procedurze zawieszania prowadzonej działalności możecie przeczytać Państwo w artykule pt. "Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet". 

 


Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także