Założenie działalności gospodarczej przez internet
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Założenie działalności gospodarczej przez internet

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Osoba chcąca zarejestrować wykonywanie działalności gospodarczej może dokonać tej czynności na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis, który jest wykonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Ponadto należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowo we wniosku o wpis do CEIDG możemy określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Oprócz tego podlegamy obowiązkowi złożenia wniosku o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

NIP ciągle potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej

Identyfikatorem przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca go nie posiada lub nie pamięta numeru swojego NIP, zobowiązany jest we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, że dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP (np. podczas składania rocznego PIT-u w urzędzie skarbowym).

Procedura złożenia wniosku w CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie w rejestrze CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Ważne jest, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi okazywać urzędnikom zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w przypadku, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, natomiast w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Podatnik chcący zarejestrować w CEIDG działalność gospodarczą jako osoba fizyczna za pomocą formularza CEIDG-1, może to zrobić za pomocą kilku trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line , a następnie złożyć go (podpisany) elektronicznie,
  • bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  • pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Następnie gmina przekształci go na wniosek elektroniczny,
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być jednak notarialnie potwierdzony.

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Oto grafika przedstawiająca całą procedurę złożenia wniosku CEIDG-1 w systemie CEIDG:

Źródło: firma.gov.pl

Więcej o procedurze zawieszania prowadzonej działalności możecie przeczytać Państwo w artykule pt. "Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet". 

 


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy