Zaległy urlop za 2011 rok można wykorzystać do końca...
http://sxc.hu/

Zaległy urlop za 2011 rok można wykorzystać do końca marca czy września?

Na mocy tzw. ustawy deregulacyjnej bis, od 1 stycznia 2012 r. zaległy urlop będzie można wykorzystać do 30 września, a nie jak dotychczas do końca marca. Jest to zmiana korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wątpliwości prawników

Po wejściu w życie nowych przepisów pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Dla prawników nie jest bowiem jasne, kiedy należy udzielić zaległego urlopu w 2012 roku – czy jak dotychczas do końca marca, czy raczej do końca września? Część z nich uważa, że zaległy urlop za 2011 rok trzeba wykorzystać do 31 marca 2012 r. czyli według starych przepisów. Według ostatniego oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, urlop zaległy za 2011 rok będzie można wykorzystać do końca września 2012 r.

Większa swoboda pracodawców i pracowników

- Taka interpretacja przepisów jest zgodna z celem nowelizacji - zauważa ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska. Jej zdaniem intencją ustawodawcy było zapewnienie pracodawcom większej swobody w planowaniu urlopów, a pracownikom możliwości korzystania z zaległego wypoczynku w atrakcyjnym, letnim okresie. - Ponadto wydłużenie o pół roku czasu na udzielenie niewykorzystanego urlopu wpłynie na termin wymagalności prawa do urlopu, co również będzie korzystne dla pracowników - mówi Wioletta Żukowska.

Brak przepisów przejściowych

Za stosowaniem nowych zasad udzielania urlopów zaległych przemawia także brak przepisów przejściowych w ustawie deregulacyjnej. Nowe przepisy powinny więc być stosowane od 1 stycznia 2012 r., czyli od momentu ich wejścia w życie. - Należy pamiętać, że wykładni prawa w naszym kraju dokonują sądy, a stanowisko PIP nie jest w tym względzie wiążące - przypomina Żukowska.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także