Zagrożone relacje polsko-niemieckie
http://sxc.hu/

Zagrożone relacje polsko-niemieckie

Pracodawcy RP, jako największa organizacja polskich pracodawców, nie jest stroną bieżącego sporu politycznego. Jesteśmy jednak żywotnie zainteresowani poziomem i kierunkami publicznej debaty.

Kampania wyborcza uderza w przedsiębiorców

Zwłaszcza wtedy, kiedy spory na naszej scenie politycznej mają negatywne odbicie w życiu tysięcy polskich firm, co przekłada się na spadek miejsc pracy, płaconych podatków i tempa rozwoju gospodarczego Polski. Tak jak to miało miejsce w przypadku napięć politycznych, które wywołały blokadę eksportu polskich płodów rolnych do Rosji.

Chciałbym zwrócić się za pośrednictwem mediów z ważnym, naszym zdaniem, apelem do polskich elit politycznych. Jako organizatorzy czerwcowego Szczytu Gospodarczego Polska-Niemcy oraz jako przedstawiciel polskiego życia gospodarczego – mamy moralne prawo, a nawet obowiązek zaapelować do polityków, by w ferworze przedwyborczej walki politycznej, w imię doraźnych interesów, dążąc do zdobycia władzy, nie narażali na szwank stosunków z naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. W imię gospodarczej racji stanu wzywam polityków do opamiętania.

Niemcy strategicznym partnerem

Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym i politycznym współczesnej Polski. Wszystkie ważne decyzje w Unii Europejskiej nie mogą zostać podjęte bez wsparcia rządu Niemiec, czego doświadczyliśmy w roku 2005, gdy negocjowano budżet Unii, z którego Polska otrzymała olbrzymie wsparcie w postaci 67 mld Euro. Dzisiaj znów stajemy do walki o kolejny budżet Unii na lata 2013 – 2020. Bez Niemiec nie uda się nasza walka o kolejne miliardy Euro umożliwiające polską modernizację.

Od 20 lat Niemcy pozostają pierwszym partnerem handlowym Polski. W 2010 r. obroty pomiędzy naszymi krajami osiągnęły 60,7 mld euro. To bardzo dobry wynik. W tym roku, mimo nadchodzącej recesji, może być jeszcze lepiej. Wymiana handlowa między naszymi krajami jest wyższa niż Niemiec z Rosją, Japonią, czy z Hiszpanią. Szczególnie ważny jest fakt, że wymiana ta odbywa się z wyraźną korzyścią dla polskiej gospodarki. Co to oznacza dla Polski i Polaków? Zlecenia dla setek tysięcy firm, stabilne miejsca pracy, miliardy wpływów podatkowych.

Polskie inwestycje w Niemczech

Żeby nie być gołosłownym, podam kilka przykładów polskich inwestycji w Niemczech:

• PKN Orlen S.A. kupił 494 stacji benzynowych BP w północnej części Niemiec,
• Grupa Ciech przejęła w 2007 r. za 75 mln euro fabryki sody kalcynowanej w Stassfurcie w Saksonii Anhalt
• Azoty Tarnów kupiły fabrykę polimerów w Guben.

PKP Cargo, drugi w Europie przewoźnik towarowy przygotowuje się do zakupu niemieckiej firmy przewozowej z własnym taborem oraz pracownikami. Spójrzmy też na niemieckie inwestycje w naszym kraju. W 2009 roku PAIiIZ doprowadziła do rozpoczęcia w Polsce w sumie 36 inwestycji o łącznej wartości ponad 870 mln euro, dzięki czemu zyskaliśmy blisko 10 000 miejsc pracy.

Z tej puli wartość niemieckich inwestycji to prawie 21 procent. Podam kilka konkretnych przykładów:

• MTU – branża lotnicza, inwestycja o wartości 69 mln euro,
• Linde Gaz – branża chemiczna, inwestycja o wartości 45 mln euro,
• Volkswagen – branża motoryzacyjna, inwestycja o wartości 65 mln euro.

Z najnowszych danych wynika, że w 2011 roku niemiecka firma Gedia Poland (branża motoryzacyjna) ukończyła wartą 20 mln euro inwestycję w Nowej Soli.

Nikomu nie wolno bagatelizować tych twardych danych. Im lepszy klimat między Polską a Niemcami, tym lepiej dla naszej gospodarki, dla nas wszystkich. Dlatego powtórzę jeszcze raz to, o czym Pracodawcy RP mówią od lat: nie mieszajmy polityki do gospodarki. Z tego nigdy nic dobrego nie wychodzi.

Szczyt Gospodarczy Polska-Niemcy

Pozwolą Państwo, że na chwilę wrócę jeszcze do zorganizowanego przez Pracodawców RP Szczytu Gospodarczego Polska-Niemcy. Szczytu, który zgromadził w Warszawie kilkuset przedstawicieli biznesu, polityki oraz świata nauki z obu krajów. Efektem tych rozmów było powstanie Rekomendacji na wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec, które odbyło się dzień po Szczycie. Ten dokument przewiduje szereg działań. Wymienię Państwu tylko kilka:

• Aktywne współdziałanie na rzecz odbiurokratyzowania i deregulacji europejskiej gospodarki;
• Podjęcie współpracy ukierunkowanej na złagodzenie skutków gospodarczych wdrożenia Pakietu Energetyczno-Klimatycznego;
• Wypracowanie mechanizmów zwiększających konkurencyjność UE wobec azjatyckich potęg gospodarczych;
• Podjęcie jeszcze ściślejszej współpracy naszych Państw na rzecz znoszenia barier hamujących współpracę polskich i niemieckich przedsiębiorców.

Na koniec chciałem zacytować wypowiedziane podczas Szczytu słowa Cornelii Pieper, Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec odpowiadającą za koordynację współpracy z Polską: - Stosunki polsko-niemieckie nigdy nie były tak dobre, a wielki udział w tym mieli przedsiębiorcy.

Nie psujmy tego.

dr Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców RP

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także