Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zadłużenie Polaków wciąż rośnie, ale wolniej niż w...
sxc.hu
BIG InfoMonitor S.A.

Zadłużenie Polaków wciąż rośnie, ale wolniej niż w ostatnim okresie

Łączna kwota zaległych płatności na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 miliarda złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o zaledwie 0,57 miliarda złotych, czyli 1,44% całości zadłużenia. 

Jest to jeden z najniższych przyrostów w sześcioletniej historii zestawienia o zadłużeniu. W tym samym czasie w całej Polsce przybyło ponad 40 tysięcy dłużników – wynika z 24. edycji Raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez BIG InfoMonitor S.A.

W ostatnim kwartale przybyło 570 mln zł nowych długów

W 24. edycji Raportu InfoDług po raz pierwszy od wielu miesięcy spadła dynamika zadłużenia Polaków. Spowolnienie gospodarcze notowane od blisko roku nie przekłada się negatywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce. W porównaniu do raportu prezentowanego na koniec marca, zadłużenie Polaków wzrosło o zaledwie 570 milionów złotych, osiągając poziom 39,85 miliarda złotych, tym samym stanowiąc  najniższy przyrost zadłużenia w ostatnich latach.

„Jednym z głównych czynników spadku przyrostu łącznej kwoty zadłużenia jest szczelny system wymiany informacji gospodarczej, dzięki któremu instytucje finansowe mogą przeciwdziałać nadmiernemu zadłużeniu Polaków. Ponadto, w ciągu ostatnich lat zdecydowanej zmianie uległa świadomość dotycząca przejrzystości finansowej oraz stabilnego, nieobciążonego nadmiernie kredytami budżetu domowego.” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jakie rejony Polski są najbardziej zadłużone?

Niezmiennie najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska, których niespłacone zobowiązania wynoszą już 8 miliardów złotych, stanowiąc jedną piątą całego zadłużenia Polaków. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie wśród Ślązaków wzrosło o 16 milionów złotych, czyli o 0,20%. Pozytywnymi liderami z najniższym zadłużeniem są województwa świętokrzyskie i podlaskie, których całościowe kwoty zadłużenia oscylują kolejno w granicach 590 i 680 milionów złotych.

Ponad 2 miliony Polaków nie reguluje w terminie swoich należności

Niestety pomimo spadku przyrostu łącznej kwoty zaległych płatności, znów wzrosła liczba dłużników. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich ponad 40 tysięcy i na koniec czerwca 2013 roku w Polsce odnotowano ponad 2,29 miliona osób, które nie regulują terminowo zobowiązań. Najwięcej dłużników mieszka na Śląsku i Mazowszu, odpowiednio 340 tysięcy i 294 tysięcy osób. 

Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że na koniec czerwca bieżącego roku średnia kwota zaległości była niższa o 57 zł niż na koniec marca 2013 roku. Zatem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, średnie zadłużenie zmalało o 0,33%.

 "Wbrew częstym opiniom, większość zaległych płatności stanowią stosunkowo niewielkie kwoty. Aż 63% niesolidnych dłużników nie uregulowało zobowiązań na kwoty poniżej 5 tysięcy złotych. Z najnowszej edycji Raportu InfoDług  wynika również, że zmniejsza się udział dłużników, których zaległe zobowiązania przekraczają 5 tys. złotych. W naszej opinii, zdecydowana większość zaległych zobowiązań jest możliwa do uregulowania dzięki  współpracy z wierzycielami . Wymaga to jednak zaciśnięcia przysłowiowego pasa.” – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Na czele niechlubnego rankingu dłużników znajduje się mieszkaniec Mazowsza, którego dług od marca do czerwca 2013 roku  powiększył się 1,7 miliona złotych i obecnie wynosi ponad 106 milionów złotych. Zaległe zobowiązania pierwszej dziesiątki najbardziej zadłużonych, wzrosły łącznie o blisko 16 milionów  złotych, czyli o 4,38% i obecnie jest to już ponad 365 milionów złotych.

Uwaga!

*Dane dotyczące zadłużenia Polaków podawane przez BIG InfoMonitor uwzględniają tylko kwoty, z którymi dana osoba zalega, a nie całość zadłużenia

**Dane dotyczące kredytów zagrożonych podawane na podstawie informacji BFG uwzględniają zarówno kwoty nieuregulowane w terminie jak i cały pozostały do spłaty kredyt.

Loading Comments