Zadłużenie Polaków wciąż rośnie, ale wolniej niż w...
sxc.hu
BIG InfoMonitor S.A.

Zadłużenie Polaków wciąż rośnie, ale wolniej niż w ostatnim okresie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jest to jeden z najniższych przyrostów w sześcioletniej historii zestawienia o zadłużeniu. W tym samym czasie w całej Polsce przybyło ponad 40 tysięcy dłużników – wynika z 24. edycji Raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez BIG InfoMonitor S.A.

W ostatnim kwartale przybyło 570 mln zł nowych długów

W 24. edycji Raportu InfoDług po raz pierwszy od wielu miesięcy spadła dynamika zadłużenia Polaków. Spowolnienie gospodarcze notowane od blisko roku nie przekłada się negatywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce. W porównaniu do raportu prezentowanego na koniec marca, zadłużenie Polaków wzrosło o zaledwie 570 milionów złotych, osiągając poziom 39,85 miliarda złotych, tym samym stanowiąc  najniższy przyrost zadłużenia w ostatnich latach.

„Jednym z głównych czynników spadku przyrostu łącznej kwoty zadłużenia jest szczelny system wymiany informacji gospodarczej, dzięki któremu instytucje finansowe mogą przeciwdziałać nadmiernemu zadłużeniu Polaków. Ponadto, w ciągu ostatnich lat zdecydowanej zmianie uległa świadomość dotycząca przejrzystości finansowej oraz stabilnego, nieobciążonego nadmiernie kredytami budżetu domowego.” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jakie rejony Polski są najbardziej zadłużone?

Niezmiennie najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska, których niespłacone zobowiązania wynoszą już 8 miliardów złotych, stanowiąc jedną piątą całego zadłużenia Polaków. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie wśród Ślązaków wzrosło o 16 milionów złotych, czyli o 0,20%. Pozytywnymi liderami z najniższym zadłużeniem są województwa świętokrzyskie i podlaskie, których całościowe kwoty zadłużenia oscylują kolejno w granicach 590 i 680 milionów złotych.

Ponad 2 miliony Polaków nie reguluje w terminie swoich należności

Niestety pomimo spadku przyrostu łącznej kwoty zaległych płatności, znów wzrosła liczba dłużników. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich ponad 40 tysięcy i na koniec czerwca 2013 roku w Polsce odnotowano ponad 2,29 miliona osób, które nie regulują terminowo zobowiązań. Najwięcej dłużników mieszka na Śląsku i Mazowszu, odpowiednio 340 tysięcy i 294 tysięcy osób. 

Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że na koniec czerwca bieżącego roku średnia kwota zaległości była niższa o 57 zł niż na koniec marca 2013 roku. Zatem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, średnie zadłużenie zmalało o 0,33%.

 "Wbrew częstym opiniom, większość zaległych płatności stanowią stosunkowo niewielkie kwoty. Aż 63% niesolidnych dłużników nie uregulowało zobowiązań na kwoty poniżej 5 tysięcy złotych. Z najnowszej edycji Raportu InfoDług  wynika również, że zmniejsza się udział dłużników, których zaległe zobowiązania przekraczają 5 tys. złotych. W naszej opinii, zdecydowana większość zaległych zobowiązań jest możliwa do uregulowania dzięki  współpracy z wierzycielami . Wymaga to jednak zaciśnięcia przysłowiowego pasa.” – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Na czele niechlubnego rankingu dłużników znajduje się mieszkaniec Mazowsza, którego dług od marca do czerwca 2013 roku  powiększył się 1,7 miliona złotych i obecnie wynosi ponad 106 milionów złotych. Zaległe zobowiązania pierwszej dziesiątki najbardziej zadłużonych, wzrosły łącznie o blisko 16 milionów  złotych, czyli o 4,38% i obecnie jest to już ponad 365 milionów złotych.

Uwaga!

*Dane dotyczące zadłużenia Polaków podawane przez BIG InfoMonitor uwzględniają tylko kwoty, z którymi dana osoba zalega, a nie całość zadłużenia

**Dane dotyczące kredytów zagrożonych podawane na podstawie informacji BFG uwzględniają zarówno kwoty nieuregulowane w terminie jak i cały pozostały do spłaty kredyt.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koniec bezkarnego okradania obywateli!