Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zabezpiecz płynność finansową firmy w kryzysie
http://sxc.hu/
Expander

Zabezpiecz płynność finansową firmy w kryzysie

Czas spowolnienia gospodarczego to okres, kiedy szczególnie ważna staje się kwestia płynności finansowej. Nawet dobrze prosperująca firma może mieć trudności, jeżeli jej kontrahenci spóźniają się z płatnościami, a marże spadają. Expander podpowiada więc jak zabezpieczyć zdolność płatniczą w kryzysowych czasach.

Kredyt obrotowy pomoże w prowadzeniu działalności

Bieżącą działalność firma może sfinansować na kilka sposobów. Expander podpowiada czym różnią się od siebie poszczególne rozwiązania i jak wybrać tę najwłaściwszą. Jednym ze sposobów jest kredyt obrotowy. Różnorodność i elastyczność ofert tego rozwiązania sprawia, że nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie. Jedną z różnic między poszczególnymi propozycjami jest sposób spłaty takiego kredytu. Do wyboru zwykle mamy spłatę w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, w formie linii kredytowej bądź tzw. spłatą balonową. Polega ona na tym, że  przez cały okres kredytowania klient płaci odsetki, a zwrot całości kapitału następuje na koniec okresu kredytowania.

Należy zwrócić też uwagę na formę wypłaty. Banki mogą udostępnić całość pieniędzy do dyspozycji, wypłacać je w transzach, czy wyłącznie w  oparciu o okazane faktury. Część instytucji już na podstawie historii rachunku zaproponuje kredyt obrotowy wynoszący około 1/10 rocznych przychodów firmy, warto więc pierwsze kroki skierować do banku prowadzącego rachunek firmowy. W przypadku  kwot przekraczających 100 tys. trzeba zazwyczaj pamiętać o zabezpieczeniu  kredytu, najpopularniejsze to hipoteka, zastaw na udziałach, zabezpieczenie na zapasach, czy cesje z  kontraktów. Jeżeli firma nie  posiada zabezpieczeń, może starać się o pomoc od funduszy poręczeń.

Pieniądze pomoże uzyskać leasing zwrotny

Kolejną z możliwości pozyskania kapitału jest leasing zwrotny na posiadane urządzenia, czy nieruchomości. To rozwiązanie polega na odsprzedaniu określonej części majątku – najczęściej środka trwałego, firmie leasingowej a następnie korzystania z niej w oparciu o długoterminowa umowę. Dla przedsiębiorstw finansujących się z własnych środków,  „uwolnienie” gotówki może dać zielone światło  na sprawne rozpoczęcie dalszych inwestycji. Pozyskane pieniądze mogą również zostać przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną firmy. Należy jednak pamiętać, że analiza zdolności kredytowej firmy jest podobna jak dla kredytu.

Na zmniejszenie kosztów – konsolidacja kredytu

Dodatkową forma optymalizacji kosztów jest dokonanie konsolidacji kredytów. Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony na spłatę  kilku zobowiązań, często o zróżnicowanym czasie spłaty i marży. Taka zmiana pozwala obniżyć wysokość oprocentowania i wydłużyć okres kredytowania nawet do 20 lat. Zmniejszenie miesięcznych obciążeń podwyższa zdolność kredytową firmy, czyli daje możliwość zaciągnięcia kolejnych kredytów w przyszłości. Jest to rozwiązanie głównie dla firm terminowo regulujących swoje zobowiązania kredytowe i wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, jak również posiadających zdolność kredytową. Warunkiem jest także zabezpieczenie kredytu akceptowalne dla banku, najczęściej hipoteka. Cześć banków zaproponuje też założenie rachunku oraz przeniesienie części, bądź całości obrotów firmy.

A może faktoring?

Ciekawą alternatywą jest faktoring, który polega na wykupie należności z tytułu usług, czy dostaw  towarów. Dostawca dokonuje cesji na firmę faktoringową (tzw. faktora) należności wynikających  z umów sprzedaży. Otrzymana kwota zależy od czasu do terminu płatności i stopy dyskonta. Zwiększenie dostępności tych usług powoduje, że ta forma finansowania staje się coraz bardziej popularna w Polsce.

Warto negocjować terminy płatności

W dobie spowolnienia  część firm próbuje się finansować opóźniając płatności faktur dla kontrahentów. Słusznym krokiem w momencie problemów z płynnością  jest podjęcie negocjacji terminów płatności. Często wydłużenie ich o kilka dni może pomóc w zachowaniu wypłacalności.  Tego typu negocjacje mają większe szansa u dużych kontrahentów, gdzie dana firma nie stanowi partnera strategicznego, ale też tam, gdzie współpraca niesie obopólne korzyści. Trzeba też pamiętać, że zmiana w przepisach VAT nakazuje zwrócić podatek naliczony od niezapłaconych faktur.

Przedsiębiorstwa dążące do efektywnego zarządzania finansami powinno przede wszystkim zabezpieczyć płynności finansowej. Sam wybór metody podyktowany jest często indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa oraz jego kondycją finansową. 


Paweł Kołtun,
Dyrektor Rozwoju Sieci Finansowania Przedsiębiorstw, Expander

Loading Comments