Wzrost 59% do 0,43 zł za akcję na debiucie Kancelarii...
sxc.hu
Progress Holding Sp. z o.o.

Wzrost 59% do 0,43 zł za akcję na debiucie Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.

Emitent specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm w obszarze windykacji należności w sektorze B2B na zlecenie. Emitent prowadzi wszystkie działania zmierzające do odzyskania długu. Spółka swoje działania windykacyjne rozpoczyna od windykacji polubownej, poprzez windykację sądową i egzekucję komorniczą w trakcie której nadzoruje pracę komorników jako organów egzekucyjnych. Spółka zarabia na prowizji.


W strategii zaplanowany jest wzrost zwiększanie skalę inwestycji na własny rachunek w pojedyncze lub też w pakiety wierzytelności w celu ich dalszej windykacji. Wg oceny Medius S.A. zaległe wierzytelności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce na koniec czerwca 2013 wynosiły 39,85 mld zł i utrzymują tendencję wzrostową. Na rok 2014 usługi windykacyjne przewidywane są na poziomie 22,2 mld zł. Na tym tle portfel Emitenta jest znikomy, cała suma bilansowa na koniec 2014 r wynosi 2,5 mln zł a przychody z windykacji 4 mln zł . Z uwagi na dużą ilość małych podmiotów rynek będzie podlegał konsolidacji.


Progress Holding Sp. z o.o. 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także