Wzrasta wydajność pracy Polaków
http://sxc.hu/

Wzrasta wydajność pracy Polaków

W porównaniu z 2010 r. wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego wzrósł w Polsce o 3,3 proc. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Pozytywne jest również to, że wskaźnik ten stale rośnie.

Statystyki Eurostatu wskazują, że największy wzrost produktywności (tj. liczby dóbr lub usług wytworzonych przez pracownika) w latach 2010 – 2011 nastąpił: w Bułgarii (6,1 proc.), na Litwie (3,8 proc.), w Polsce (3,3 proc.), Irlandii (2,9 proc.) oraz Hiszpanii (2,8 proc). Warto jednak przy tym pamiętać, że w 2010 r. produktywność pracowników w Polsce wyniosła tylko 66,8 proc. średniej UE. Dla porównania w Niemczech jest to 111,6 proc., w Estonii – 62,3 proc., a w Rumunii – 49 proc.

W czasie kryzysu firmy dążą do wzrostu wydajności pracy

Zdaniem Wioletty Żukowskiej z Pracodawców RP wzrost wydajności pracy w Polsce w ostatnich kilku latach to konsekwencja stosowania w firmach nowoczesnych technologii i wdrażania lepszej organizacji pracy. Interesujące jest to, że wysoka wydajność pracy miała miejsce w czasie spowolnienia gospodarczego. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy w obliczu trudności finansowych i ekonomicznych podejmowali działania mające na celu zwiększenie wydajności firm. Zapewne przyczyniły się do tego również elastyczne przepisy dotyczące czasu pracy, przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej.

Tylko Czesi spędzali w pracy więcej czasu niż Polacy

W ocenie eksperta Pracodawców RP wzrost produktywności polskich pracowników ma istotne znaczenie w kontekście stosunkowo dużej liczby przepracowanych przez nich godzin. Według danych OECD, w 2010 r. Polacy pracowali średnio 1939 godz. rocznie. W UE tylko Czesi spędzili w pracy więcej czasu (1947 godz.) i – co może być zaskakujące – Grecy (2109 godz.). Korzystną tendencję związaną z wydajnością pracy w jednostce czasu potwierdzają także statystyki Eurostatu. Mianowicie w 2010 r. wzrostowi czasu spędzonego w pracy towarzyszył wzrost produktywności pracy na godzinę, który w stosunku do średniej UE wyniósł w Polsce 53,9 proc.

Polak przez godzinę pracy wytwarza dobra o niskiej wartości

Mimo coraz lepszych danych ekspert Pracodawców RP podkreśla jednocześnie, że wydajność nigdy nie była naszą mocną stroną. – W raporcie OECD opartym na danych z 2010 r. jako wskaźnik wydajności pracy w poszczególnych państwach przyjęto wartość PKB na godzinę pracy. Przy takim założeniu okazuje się, że jesteśmy jednym z najmniej produktywnych państw w Europie. W czasie jednej godziny pracy Polacy wytwarzają bowiem dobra o wartości 24,7 dol., podczas gdy w Niemczech jest to 53,6 dol., a we Francji – 57,7 dol. – wyjaśnia Wioletta Żukowska.

Jednym z głównych problemów wpływających na niską produktywność są w dalszym ciągu zbyt sztywne przepisy o czasie pracy. – Praktyka pokazuje, że nie przystają one do nowoczesnych realiów i warunków funkcjonowania wielu firm. Konieczne są więc zmiany, które umożliwią m.in. stosowanie elastycznych systemów czasu pracy, a także rozwój nowoczesnych form zatrudnienia – uważa Żukowska. Jej zdaniem większa wydajność pracowników oznacza również większą konkurencyjność firm, co pozytywnie przekłada się na gospodarkę.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 137 głosów
47%

przez telefon

64 głosów
50%

z komputera

68 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także