Wzrasta wydajność pracy Polaków
http://sxc.hu/

Wzrasta wydajność pracy Polaków

W porównaniu z 2010 r. wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego wzrósł w Polsce o 3,3 proc. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Pozytywne jest również to, że wskaźnik ten stale rośnie.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Statystyki Eurostatu wskazują, że największy wzrost produktywności (tj. liczby dóbr lub usług wytworzonych przez pracownika) w latach 2010 – 2011 nastąpił: w Bułgarii (6,1 proc.), na Litwie (3,8 proc.), w Polsce (3,3 proc.), Irlandii (2,9 proc.) oraz Hiszpanii (2,8 proc). Warto jednak przy tym pamiętać, że w 2010 r. produktywność pracowników w Polsce wyniosła tylko 66,8 proc. średniej UE. Dla porównania w Niemczech jest to 111,6 proc., w Estonii – 62,3 proc., a w Rumunii – 49 proc.

W czasie kryzysu firmy dążą do wzrostu wydajności pracy

Zdaniem Wioletty Żukowskiej z Pracodawców RP wzrost wydajności pracy w Polsce w ostatnich kilku latach to konsekwencja stosowania w firmach nowoczesnych technologii i wdrażania lepszej organizacji pracy. Interesujące jest to, że wysoka wydajność pracy miała miejsce w czasie spowolnienia gospodarczego. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy w obliczu trudności finansowych i ekonomicznych podejmowali działania mające na celu zwiększenie wydajności firm. Zapewne przyczyniły się do tego również elastyczne przepisy dotyczące czasu pracy, przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej.

Tylko Czesi spędzali w pracy więcej czasu niż Polacy

W ocenie eksperta Pracodawców RP wzrost produktywności polskich pracowników ma istotne znaczenie w kontekście stosunkowo dużej liczby przepracowanych przez nich godzin. Według danych OECD, w 2010 r. Polacy pracowali średnio 1939 godz. rocznie. W UE tylko Czesi spędzili w pracy więcej czasu (1947 godz.) i – co może być zaskakujące – Grecy (2109 godz.). Korzystną tendencję związaną z wydajnością pracy w jednostce czasu potwierdzają także statystyki Eurostatu. Mianowicie w 2010 r. wzrostowi czasu spędzonego w pracy towarzyszył wzrost produktywności pracy na godzinę, który w stosunku do średniej UE wyniósł w Polsce 53,9 proc.

Polak przez godzinę pracy wytwarza dobra o niskiej wartości

Mimo coraz lepszych danych ekspert Pracodawców RP podkreśla jednocześnie, że wydajność nigdy nie była naszą mocną stroną. – W raporcie OECD opartym na danych z 2010 r. jako wskaźnik wydajności pracy w poszczególnych państwach przyjęto wartość PKB na godzinę pracy. Przy takim założeniu okazuje się, że jesteśmy jednym z najmniej produktywnych państw w Europie. W czasie jednej godziny pracy Polacy wytwarzają bowiem dobra o wartości 24,7 dol., podczas gdy w Niemczech jest to 53,6 dol., a we Francji – 57,7 dol. – wyjaśnia Wioletta Żukowska.

Jednym z głównych problemów wpływających na niską produktywność są w dalszym ciągu zbyt sztywne przepisy o czasie pracy. – Praktyka pokazuje, że nie przystają one do nowoczesnych realiów i warunków funkcjonowania wielu firm. Konieczne są więc zmiany, które umożliwią m.in. stosowanie elastycznych systemów czasu pracy, a także rozwój nowoczesnych form zatrudnienia – uważa Żukowska. Jej zdaniem większa wydajność pracowników oznacza również większą konkurencyjność firm, co pozytywnie przekłada się na gospodarkę.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
60 proc. studentów dorabia po zajęciach. Większość pracuje na umowę-zlecenia