Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wzrasta emigracja zarobkowa
http://sxc.hu/

Wzrasta emigracja zarobkowa

Poza granicami kraju pod koniec 2010 roku przebywało 1 mln 990 tys. Polaków, co oznacza wzrost o ponad 120 tys. w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku - podał GUS. W związku z otwarciem 1 maja br. rynków pracy przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię liczba ta może jeszcze wzrosnąć pod koniec roku - ocenia Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Europa na topie

Głównym kierunkiem migrujących nadal pozostają kraje Europy (2009 - 1635 tys., 2010 - 1690 tys.), w tym przede wszystkim kraje członkowskie Unii Europejskiej (2009 - 1570 tys., 2010 - 1615 tys.). Pośród nich zaś krajami, w których przebywa najwięcej Polaków są: Wielka Brytania (2010 - 560 tys.), Niemcy (2010 - 455 tys.), Irlandia (2010 - 125 tys.) oraz Belgia, Holandia i Luksemburg (2010 - 108 tys.). Nadal kraj opuszczają młodzi ludzie licząc na poprawę swojej sytuacji życiowej. Część osób decyduje się na migrację i wyjeżdża do członków rodziny, którzy zdecydowali się na wyjazd wcześniej.

Wewnątrz unijna emigracja

Rozprzestrzeniający się kryzys ekonomiczny prowadzi do migracji Polaków wewnątrz Unii Europejskiej. Na przykład zła sytuacja gospodarcza Hiszpanii, wzrost bezrobocia wśród jej mieszkańców spowodowały spadek liczby przebywających tam obywateli Polski (2009 - 84 tys., 2010 - 50 tys.), zatrudnionych dotychczas w branżach najbardziej dotkniętych kryzysem jak hotelarstwo czy budownictwo. Nie wracają oni jednak do Polski, tylko wyjeżdżają do innych państw UE, jak choćby Belgii, Francji czy Szwecji.

Obcokrajowcy przyszłością polskiej gospodarki?

PKPP Lewiatan od dłuższego czasu sygnalizuje, iż bierna postawa wobec tak znacznego rozmiaru zjawiska migracji może w dłuższej perspektywie negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie krajowego rynku pracy. Polscy pracodawcy od kilku lat zmagają się z niedoborem pracowników, który zakłóca podejmowanie przez nich określonych działalności, a w konsekwencji stanowi zagrożenie dla rozwoju ich przedsiębiorstw. Przy tak wysokim wskaźniku emigrujących pracowników, polskiej gospodarce potrzebna jest zdecydowana oraz ukierunkowana polityka migracyjna. Jedną z proponowanych koncepcji pozostaje wprowadzenie bardziej przyjaznego programu imigracyjnego, który przyciągnąłby wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Poza tym w Komisji Europejskiej trwają prace nad dyrektywą ułatwiającą przenoszenie pracowników w ramach korporacji wielonarodowych, której implementacja stanowiłaby odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rynku bez groźby powstawania niedoborów siły roboczej w poszczególnych krajach. Obie koncepcje należą do priorytetów biznesu przygotowanych przez PKPP Lewiatan na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej - dodaje Monika Zakrzewska.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także