Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Wyższe wynagrodzenia syndyków o podatek VAT
Redakcja
http://sxc.hu/

Wyższe wynagrodzenia syndyków o podatek VAT

Podziel się tym artykułem:   

Zgodnie z treścią uchwalonej przez Sejm noweli prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o KRS,  wynagrodzenie syndyków, nadzorców sądowych, zarządców i kuratorów, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku.

Głosowanie odbyło się 28 kwietnia br. Posłowie byli tym razem jednomyślni. Wszyscy poparli projekt nowelizacji, który zakłada, że wynagrodzenie syndyka oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku.

 

Kwota ta musi być zgodna ze stawką VAT przewidzianą dla danego rodzaju czynności w odrębnych przepisach i obowiązującą w danym dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. Podwyżka obejmie również wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego.
Przepisy zawarte w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym przyznają prawo do podwyższenia o kwotę podatku VAT wynagrodzenia oraz zaliczek przyznawanych kuratorom, którzy mają obowiązek płacenia podatku od towarów i usług.

 

Jeżeli kuratorzy, syndycy, nadzorcy i zarządcy skorzystają ze zwolnienia z podatku VAT, ich wynagrodzenie nie będzie zwiększane. To, czy wskazane osoby wykorzystały tę możliwość zbada sąd podczas ustalania wysokości ich wynagrodzenia.

 

Ustawa trafiła do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podziel się tym artykułem: