Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wyższe stawki za przewinienia skarbowe
http://sxc.hu/

Wyższe stawki za przewinienia skarbowe

Popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego podlega karze grzywny. Od 1 stycznia 2011 r. ich kwoty zostały podwyższone. Przyczyną takich zmian jest wdrożenie, od początku nowego roku, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

W wyniku zmian, obecnie podstawowa płaca wynosi 1 386 zł. Wysokości minimalnej i maksymalnej kary grzywny wyznaczane są na podstawie aktualnych minimalnych wynagrodzeń. Po ich wzroście na początku roku 2011, podwyższeniu uległy również wartości najmniejszej i największej dopuszczalnej kary grzywny.

 

Wzrost dotyczy również kwoty granicznej między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym. Kwotę graniczną stanowi kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu. Wynika stąd, że przewinienie skarbowe może zostać uznane za wykroczenie skarbowe, jeśli kwota ta nie przekracza 6 930 zł, co stanowi 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie jego popełnienia. Powyżej tej kwoty, mówi się już o przestępstwie skarbowym. 

 

Sąd, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, określa liczbę stawek oraz wysokość stawki dziennej. Taka zasada wynika z art. 23 KKS, jeżeli kodeks ten nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.
Dzienna stawka w 2011 roku waha się w granicach: 46,20 – 18 480 zł, natomiast kara grzywny między 462 – 13 305 600 zł.

 

                                       PRZESTĘPSTWA SKARBOWE (art. 23 KKS)

 

 

Sposób wyliczenia

Wartość w PLN

Minimalna stawka dzienna („min SD”):

 

MW x 1/30

46,20

Maksymalna stawka dzienna („max SD”):

min SD x 400

18 480,00

Minimalna kara grzywny:

min SD x 10

462,00

Maksymalna kara grzywny:

max SD x 720

13 305 600,00

Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym:

max SD x 200

3 696 000,00

 

W przypadku wykroczeń skarbowych, kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej (art. 48 KKS). W przypadku mandatu karnego, kara grzywny nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe waha się w przedziale: 138,60 – 27 720 zł. Kara grzywny nałożona za pomocą mandatu karnego, nie może przekroczyć 2 772 zł.

 

                                     WYKROCZENIA SKARBOWE (art. 48 KKS)

 

 

Sposób wyliczenia

Wartość w PLN

Minimalna kara grzywny:

 

MW x 1/10

138,60

Maksymalna kara grzywny:

MW x 20

27 720,00

Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym:

MW x 10

13 860,00

Maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym:

MW x 2

2 772,00

Loading Comments