Wyższa płaca minimalna może oznaczać wzrost inflacji
http://sxc.hu/

Wyższa płaca minimalna może oznaczać wzrost inflacji

Płaca minimalna w 2013 roku powinna zostać podniesiona do 1600 zł, co daje w skali roku wzrost w wysokości 6,7%. Kondycja gospodarki oraz sytuacja na rynku pracy nie pozwalają bowiem na wzrost wynagrodzenia w stopniu większym od tego, który gwarantują zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zbyt wysoka płaca minimalna może zablokować wejście na rynek pracy młodym ludziom

Jeżeli za wzrostem płacy minimalnej, w określonym tempie, nie przemawiają względy ekonomiczne (przede wszystkim rosnąca wydajność pracy), następuje odcięcie od rynku pracy nisko wykwalifikowanych pracowników i utrudnienie wejścia na rynek pracy ludziom młodym – uważa ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.

Stopa bezrobocia w kwietniu br. wyniosła 12,9%. Także dane dotyczące sprzedaży detalicznej za ten miesiąc nie napawają optymizmem. Należy się spodziewać, że bezrobocie na koniec roku wyniesie ok. 13%, a dynamika PKB – ok. 2,5%. – W takiej sytuacji niewskazane jest nakładanie na gospodarkę dodatkowego obciążenia w postaci administracyjnego wzrostu płac. Pamiętajmy, że płaca minimalna wzrosła w roku bieżącym o 8,2%, osiągając ponad 41% wartości przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie rośnie szybciej od przeciętnego, oczekujemy, że w przyszłym roku relacja ta się poprawi – podkreśla ekspert.

Wydajność pracy polskich pracowników jest niska

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w stosunku do przeciętnego waha się w krajach UE-27 w przedziale 35–46%, a w kilku krajach instytucja ustawowo ustalanego wynagrodzenia minimalnego w ogóle nie istnieje. W siedmiu krajach – tj. Luksemburgu, Holandii, Malcie, Słowenii, Portugalii, Litwie i Łotwie – stosunek płacy minimalnej do przeciętnej jest wyższy niż w Polsce, przy czym wydajność pracy pozostaje na niższym poziomie tylko w dwóch ostatnich. Litwa i Łotwa są jednocześnie krajami o wysokich stopach bezrobocia (odpowiednio 17,8% i 18,7%), co stanowi sygnał, iż zbyt wysoka płaca minimalna może prowadzić do wzrostu bezrobocia rejestrowanego w krajach, w których wydajność pracy jest stosunkowo niska. Jednocześnie trzeba podkreślić, że według danych Eurostatu za 2010 rok wydajność polskiego pracownika stanowi 67% średniej w UE. Mniej wydajni od nas są tylko Litwini, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy. Wydajność pracowników w krajach tzw. starej UE jest znacznie wyższa i wynosi odpowiednio: Niemcy – 105%, Hiszpania – 109%, Szwecja – 113%, Luksemburg – 170%.

Wzrost płacy minimalnej może doprowadzić do nasilenia żądań płacowych Polaków

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą także wzrost powiązanych świadczeń – m.in. dodatku za pracę w porze nocnej oraz maksymalnej kwoty odprawy z tytułu zwolnień grupowych. – Płaca stanowi fundament, na którym buduje się całą strukturę płac w przedsiębiorstwach – a przecież podnosząc fundamenty, musimy również podnieść parter i pozostałe piętra. Wzrost płacy minimalnej jest bowiem sygnałem dla pracowników znajdujących się wyżej w hierarchii płac, iż ich wynagrodzenia też powinny rosnąć, tak aby dystans między różnymi kondygnacjami został zachowany. W ekonomii zjawisko to doczekało się własnej nazwy – leap-frogging (żabie skoki). Wzrost płacy minimalnej w stopniu nieuzasadnionym dotyka zatem nie tylko tych pracodawców, u których część pracowników otrzymuje płacę minimalną, lecz także wszystkich pozostałych – stanowi bowiem impuls dla rynku, że wszystkie zarobki powinny być wyższe. W konsekwencji prowadzi to więc do wzrostu inflacji i obniżenia konkurencyjności przedsiębiorstw – podsumowuje Piotr Rogowiecki.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Potrącenia z wypłaty na podstawie wyroku sądu karnego. Co to oznacza dla pracodawcy?