Wystarczy jedno wyjaśnienie do kilku korekt podatkowych - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Wystarczy jedno wyjaśnienie do kilku korekt podatkowych
Redakcja
http://sxc.hu/

Wystarczy jedno wyjaśnienie do kilku korekt podatkowych

Podziel się tym artykułem:   

W przypadku, gdy podatnik koryguje kilka zeznań PIT z powodu tego samego błędu, może złożyć jedno pismo wyjaśniające przyczyny poprawek.

Kiedy podatnik koryguje kilka zeznań PIT z powodu tego samego błędu, obecnie  może złożyć tylko jedno pismo wyjaśniające. Przykładowo, jeżeli podatnik zauważył, że w zeznaniach PIT za ubiegłe lata 2007, 2008 i 2009 popełnił błąd (wypisał w kwocie przychodów za rok 2007 zamiast 75 tys. zł, 57 tys. zł) i powtórzył ten błąd w latach kolejnych, wcześniej musiał składać korektę trzech zeznań.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową podatnicy, płatnicy oraz inkasenci mają prawo skorygować złożoną wcześniej deklarację podatkową. Według jej treści, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Każda zmiana wprowadzona w złożonej uprzednio deklaracji oraz przyczyna takiej zmiany wymaga wyjaśnienia przed organem podatkowym poprzez dołączenie pisemnego uzasadnienia. 

 

Eksperci ostrzegają, że pisemne wyjaśnienia przyczyn korekty są wymogiem formalnym, którego brak powoduje bezskuteczność złożonej korekty. W przepisie brakuje jednak informacji określającej, czy może być to jedno pismo dotyczące kilku deklaracji czy też wymagana jest taka ilość pism, ile korygowanych deklaracji.

 

Jeśli podatnik składa kilka korekt tego samego rodzaju deklaracji, które dotyczą różnych okresów rozliczeniowych i dodatkowo korekty wynikają z tej samej przyczyny, nie jest konieczne dołączanie wyjaśnień do każdej odrębnej korekty deklaracji. Uzasadnienie może zostać zawarte w jednym dokumencie.

 

Jednak należy pamiętać, że w przypadku korygowania kilku różnych deklaracji, zwłaszcza dotyczących różnych podatków, podatnik powinien przygotować i dołączyć odrębne wyjaśnienia do każdej korekty deklaracji, nawet jeśli korekty wynikają z tej samej przyczyny.
 

Podziel się tym artykułem: