Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wysoka ocena nowej usługi PARP-u
http://sxc.hu/

Wysoka ocena nowej usługi PARP-u

Od końca maja br. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą Asysta. W pierwszym miesiącu jej dostępności, chęć oraz potrzebę otrzymania wsparcia udzielanego w ramach Asysty, wyraziło dwudziestu pięciu klientów.

Klienci korzystający z doradztwa w ramach projektu dobrze oceniają zakres, przebieg oraz efekt usługi. Zwracają ponadto uwagę na niską odpłatność klienta (maksymalnie 120 zł – 5% wartości usługi) w stosunku do zakresu i jakości oferowanego doradztwa. Pozostała, składająca się na całą wartość usługi, kwota (95%) jest finansowana z programu POKL.

 

Innym atutem projektu, na który często wskazują klienci, jest jego szeroka dostępność. Mogą z niej bowiem skorzystać wszystkie firmy, niezależnie od okresu dotychczasowego funkcjonowania lub branży.

 

Usługa świadczona jest przez 23 usługodawców wybranych w konkursie. Po pierwszym miesiącu świadczenia usługi, liderem została Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., która obsłużyła 8 klientów.
Do końca 2011 roku (w okresie realizacji bieżącego projektu) z usługi może skorzystać 1000 przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Listę wykonawców usługi można znaleźć pod adresem: ksu.parp.gov.pl/pl/oferta-ksu/pilotaze/asysta

 

Źródło: PARP

Loading Comments
Zainteresuje cię także